Strona główna Wiadomości

Drugi przetarg na rewitalizację Parku Strzeleckiego. Symboliczny koniec “Wenecji sądeckiej”

Symboliczny koniec "Wenecji sądeckiej"
Park Strzelecki. Amfiteatr z muszlą koncertową tuż przed rozbiórką. Fot. TK / Twój Sącz

Ogłoszono drugi przetarg na rewitalizację Parku Strzeleckiego wraz z budową nowego amfiteatru. Projekt, aby obniżyć koszty, ponownie okrojono w stosunku do pierwotnego pomysłu. Jednocześnie to symboliczny koniec koncepcji “rewitalizacji Wenecji Sądeckiej” na przygotowanie której poprzednie władze miasta wydały co najmniej 4,5 mln zł.

We wrześniu 2018 roku ogłoszono przetarg na wykonanie rewitalizacji Parku Strzeleckiego która ma za zadanie przekształcić zaniedbany dziś park w centrum sportu, rekreacji i rozrywki z nowym, zadaszonym amfiteatrem na 4 tysiące miejsc. Już wtedy w specyfikacji przetargu zabrakło kilku zaprojektowanych wcześniej elementów (budynku z salami konferencyjnymi, kortów tenisowych oraz boiska).

Postępowanie zakończyło się dopiero w styczniu br i to unieważnieniem, bowiem pięć firm złożyło oferty znacznie wyższe (od 20 do aż 40 mln zł), niż miasto zaplanowało wydać na ten cel. Nowy Sącz przeznaczył bowiem na inwestycję łącznie 51 mln zł w tym niemal 30 mln zł to dofinansowanie z konkursowego programu „Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie” realizowanego ze środków europejskich.

Zgodnie z zapowiedziami obecnych władz Nowego Sącza, specyfikacja ogłoszonego właśnie drugiego przetargu zawiera kolejne zmiany w stosunku do pierwszego projektu. Aby ograniczyć koszty, główne elementy inwestycji wydzielono jako “etap I” a resztę odłożono na bliżej nieokreśloną przyszłość jako “etap II”. Zrezygnowano m.in. z budowy mobilnych pawilonów, boisk i strefy rekreacji dla osób starszych. W specyfikacji jest również mowa o “całkowitej rezygnacji z realizacji zadania II – rewitalizacja Wenecji sądeckiej” (czyli obiecywanego kilka lat temu zagospodarowanie międzywala Dunajca).

Co zatem będzie zrobione w Parku Strzeleckim? Najważniejszy element to amfiteatr: “zadaszony kompleks z widownią, budynkiem zaplecza, sceną, blokiem toalet ogólnodostępnych i zespołem magazynów zlokalizowanych pod trybunami widowni wraz z agregatem prądotwórczym oraz instalacjami wewnętrznymi, w tym elementami mechanicznej instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej”.

Co istotne, Zamawiający (Miasto) dopuszcza zmniejszenie pojemności amfiteatru do “nie mniej niż 3 tysięcy miejsc siedzących” w związku z czym także ewentualne zmiany konfiguracji widowni, kształtu sceny, zmniejszenie zasięgu zadaszenia i jego konstrukcji a także zmiany konstrukcyjne i materiałowe elementów amfiteatru.

Ponadto zrealizowane mają być: mini-ścieżka biegowa, plac wodny, ogród dziecka oraz plac zabaw z sadzawką a także wielofunkcyjny pawilon parkowy.

Termin otwarcia ofert w przetargu wyznaczono na 31 lipca. Zakończenie prac przewidywane jest w lutym 2021.

Jak do tej pory na pomysł zagospodarowania na nowo Parku Strzeleckiego wydano około 4,5 mln zł na projekt rewitalizacji w 2015 roku oraz nieznane kwoty na jego późniejsze korekty i aktualizacje. Za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu” wyłoniona w przetargu firma otrzyma ponad 650 tys. zł brutto. Ponadto na początku br. wycięto kilkaset drzew (wydano na to 82,5 tys. zł) a w najbliższych tygodniach za 80 tys. zł zostaną rozebrane amfiteatr i istniejące wokół niego budynki.

(JO)