Strona główna Wiadomości

Dyrektor Sądu Okręgowego w Nowym Sączu: Rano zatrzymany, w południe odwołany

Dyrektor Sądu Okręgowego
Fragment strony internetowej Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

W poniedziałek rano, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 10 obecnych i byłych dyrektorów sądów z apelacji krakowskiej i wrocławskiej w tym Józefa K., dyrektora Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Zatrzymania dotyczą śledztwa w sprawie przywłaszczenia prawie 25 milionów złotych na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie. W południe Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o odwołaniu ze stanowiska w trybie natychmiastowym m.in. Józefa K.

Jak informuje CBA, agenci „przeszukali miejsca zamieszkania osób podejrzanych celem zabezpieczenia dowodów w sprawie oraz zajęcia składników mienia do ustanowienia zabezpieczenia majątkowego”.

– Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie ogłoszone zostaną im zarzuty i zostaną oni przesłuchani w charakterze podejrzanych. Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem zatrzymanych prokurator podejmie decyzje co do ewentualnego skierowania wniosków o tymczasowe aresztowanie lub zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym. Na tym etapie postępowania prokuratura nie udziela więcej informacji, w tym dotyczących zarzutów stawianych zatrzymanym – informuje Prokuratura Krajowa.

– W sumie lista zatrzymanych w sprawie korupcji w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie wydłużyła się do 26 osób. Wśród zatrzymanych wcześniej przez CBA są były Prezes Sądu, Dyrektor Sądu, Dyrektor Centrum Zakupów, główni księgowi i specjaliści, były z-ca dyrektora z ministerstwa sprawiedliwości oraz biznesmeni – dodaje Piotr Kaczorek z CBA.

Jak tłumaczy rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wokół sądu stworzono sieć nawet kilkudziesięciu firm powiązanych kapitałowo, towarzysko i rodzinnie realizujących fikcyjne zamówienia na świadczenie usług doradczych, analiz, opracowań, szkoleń. Umowy te nie były realizowane a pieniądze, miliony złotych, wypłacane. Częścią uzyskanej nielegalnie gotówki biznesmeni dzielili się z pracownikami Sądu, korumpowali ich. Miało to zapewnić dyskrecję i dalszą przychylność urzędników.

– W związku z dzisiejszymi zatrzymaniami dyrektorów krakowskich sądów w śledztwie dotyczącym podejrzenia korupcji Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o ich natychmiastowym odwołaniu. Odwołani zostają dyrektorzy: Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego w Wadowicach, Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Sądu Okręgowego w Tarnowie, Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Sądu Rejonowego w Chrzanowie oraz Sądu Rejonowego w Olkuszu – poinformował w poniedziałek po południu Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości. Minister podjął także decyzję o odwołaniu ze stanowiska Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Beaty Morawiec, która według jego oceny „nie sprawowała odpowiedniego nadzoru nad działalnością administracyjną Sądu Okręgowego w Krakowie”.

(JO)

Reklama