Sobota, 3 czerwca 2017, godz. 15:36. Ul. Zygmuntowska, Dom Robotniczy. Fot. TK / Twój Sacz