Piątek, 1 grudnia 2017, godz. 20:11. Nowosądecka Mała Galeria. Alicja Hebda i prof. Andrzej szarek zapalają tort na zakończenie XXV Małego Festiwalu Form Artystycznych. Fot. AS / Twój Sącz
Reklama