Sobota, 21 października 2017, godz. 12:10. Pamiątkowe zdjęcie w dniu rozpoczęcia inwestycji: „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28”. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz
Reklama