22_07_2015
Środa, 22 lipca 2015, godz. 10:13. Na nowym rondzie otwarto już wyjazd w remontowaną przez kilka tygodni ulicę Witosa. Wkrótce otwarcie Obwodnicy Północnej, na którą wjeżdżać się będzie także z tego ronda. Fot. JM / Twój Sącz