Strona główna Twoje miasto

E-nakazy doprowadzenia także w Nowym Sączu

DSC_0418
Podpisanie umowy w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. Fot. KMP w Nowym Sączu

25 czerwca br. w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu podpisano porozumienie o współpracy w zakresie elektronicznego doręczania nakazów doprowadzeń oraz wprowadzenia systemu usprawniającego przebieg służby konwojowej.

Porozumienie zostało zawarte między Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji nadinspektorem Mariuszem Dąbkiem a Prezesem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu Mieczysławem Kamińskim i Prezes Sądu Rejonowego – Anną Dobosz. W spotkaniu uczestniczyli również Wiceprezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu Paweł Gnutek oraz Dyrektor Sądu Okręgowego Józef Kiełbasa.

Porozumienie określa zasady i tryb współpracy stron przy realizacji elektronicznego doręczania nakazów doprowadzeń i transportowania osób pozbawionych wolności, konwojowanych z jednostek penitencjarnych, schronisk dla nieletnich czy zakładów poprawczych.

Przy realizacji tego programu wykorzystywana będzie Elektroniczna Książka Służby Konwojowej (EKSK). System e-nakazów będzie opierał się o istniejącą już infrastrukturę i urządzenia teleinformatyczne, w związku z tym nie będzie on generował dodatkowych kosztów zarówno po stronie Policji jak również sądów.

Wprowadzenie e-nakazów usprawni pracę komórek organizacyjnych wydziału konwojowego poprzez m.in. sprawniejsze rejestrowanie nakazów doprowadzeń, bez konieczności wykonywania czasochłonnej dokumentacji, zmniejszy koszty  związane z obsługą i archiwizacją tradycyjnych nakazów, jak również przyspieszy  procedurę obiegu korespondencji.

Projekt obejmuje aktualnie Sąd Okręgowy w Krakowie oraz 10 sądów rejonowych okręgu krakowskiego, a od dziś również okręg nowosądecki.

tekst przygotowany przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu

 

Reklama