Strona główna Wiadomości

Egis Rail po raz drugi wygrywa przetarg na prace przygotowawcze do budowy nowej linii Podłęże – Piekiełko i modernizację trasy do Nowego Sącza

Egis Rail wygrywa przetarg

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. po raz drugi – po unieważnionym pierwszym przetargu – wybrały ofertę konsorcjum Egis w postępowaniu na wybór wykonawcy prac przygotowawczych do budowy nowej linii kolejowej Podłęże – Piekiełko, wraz z modernizacją istniejącej linii Chabówka – Nowy Sącz. Egis Rail SA (Francja) wraz z Egis Poland oraz firmą MGGP z Tarnowa zaoferowały za realizację prac 221,4 mln zł.

O zamówienie (termin składania ofert upłynął w lutym 2018) rywalizowały dwa konsorcja. Tańszą ofertę (208,5 mln zł) złożyło AECOM Polska Sp z o.o. (lider). W czerwcu br. wybrano jednak propozycję Egis Rail SA. Mimo wyższej ceny, która stanowiła najważniejsze kryterium oceny ofert (40% wagi), przeważyły w tym przypadku kryteria: „doświadczenie personelu wykonawcy” (waga 30%) oraz „metodologia” (25%).

Od wyniku postępowania złożono odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, a ta nakazała unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.

PKP PLK ponownie dokonały oceny ofert i po raz drugi wybrały propozycję Egis Rail SA (Francja) złożoną wraz z Egis Poland oraz firmą MGGP z Tarnowa. Egis w ocenie oferty zdobył łącznie 127,56 pkt, minimalnie więcej od konkurenta z Aecom (126,04 pkt).

Prace przygotowawcze, których dotyczy opisywany przetarg, to I etap realizacji zapowiadanej od wielu lat inwestycji. Obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej koniecznej do budowy linii kolejowych na trasie Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna, wraz z modernizacją istniejącej linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz.

Wykonawca dokumentacji projektowej dostarczy PKP PLK opracowania niezbędne do wykupu gruntów i wykonania robót budowlanych. Będzie to m.in. koncepcja programowo-przestrzenna (KPP), projekty budowlane i wykonawcze oraz decyzje administracyjne (w tym m.in. decyzja lokalizacyjna, pozwolenie na budowę, pozwolenia wodnoprawne). Przygotuje również materiały przetargowe, wymagane do ogłoszenia postępowań na roboty budowlane.

Etapy II i III planowane są do realizacji odpowiednio w latach 2020-24 i 2020-27.

Jak zapowiadają PKP Polskie Linie Kolejowe, zmodernizowana zostanie 75-kilometrowa linia między Chabówką a Nowym Sączem. Powstanie ponadkilometrowa estakada oraz dwa tunele o łącznej długości 5,8 km. Linia będzie dostosowana do prędkości 120 km/h. Wybudowana będzie również 58-km linia, łącząca Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną. Pociągi będą rozwijać prędkość do 160 km/h. Mieszkańcy miejscowości wzdłuż nowej linii zyskają dostęp do lepszej komunikacji.

Według przeprowadzonych w ramach studium analiz, realizacja projektu umożliwi wygodne i bezpieczne podróżowanie na trasie Kraków – Zakopane, w czasie krótszym niż 2 godziny a na odcinku Kraków Główny – Nowy Sącz poniżej 1 godziny.

– Inwestycja znacząco wpłynie także na transport towarów koleją. Rozbudowana sieć stworzy korzystne warunki dla przewozów między południem a północą Europy na osi Bałtyk – Bałkany – Morze Czarne i odciąży mocno eksploatowane linie towarowe Górnego Śląska. Wypełni także lukę w sieci komplementarnej TEN-T (Transeuropejskiej Sieci Transportowej) – informują PKP PLK.

Wartość przedsięwzięcia „Podłęże – Piekiełko” wraz z modernizacją linii Chabówka – Nowy Sącz szacuje się na ponad 7 miliardów złotych.

(JO)