Strona główna Wiadomości

Erbet za 11 mln zł przebuduje dworzec MPK przy ul. Kolejowej

Reklama
Dworzec autobusowy przy ul. Kolejowej – przebudowa ma zająć 18 miesięcy. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu zdecydowało się zaakceptować jedyną złożoną ofertę przebudowy dworca autobusowego przy ul. Kolejowej mimo, że jej wartość była o 1,2 mln zł wyższa od środków, jakie przedsiębiorstwo przeznaczyło na realizację tego zadania.

MPK zaakceptowało propozycję sądeckiej firmy PPHU Erbet sp. z o.o. opiewającą na 11 078 794,50 zł i właśnie ogłosiło wybór najkorzystniejszej oferty.

Erbet ma 18 miesięcy na realizację zamówienia. Prace budowlane mają być prowadzone w sposób umożliwiający zapewnienie ciągłości odpraw autobusów. Na wykonawstwo firma zadeklarowała udzielenie 72-miesięcznej gwarancji.

MPK ma już projekty budowlane i wykonawcze dotyczące zadania „Przebudowa węzła przesiadkowego pełniącego rolę dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu wraz z budową infrastruktury niezbędnej do obsługi osób korzystających z transportu zbiorowego”. Według nich całkowita powierzchnia nowego dworca to 641,80 m2.

MPK podaje, że na parterze zaplanowana jest przestronna poczekalnia dla pasażerów (wyposażona w tablice dynamicznej informacji, biletomat), Punkt Obsługi Klienta oraz publiczna toaleta. Pozostała powierzchnia parteru zostanie przeznaczona na lokale usługowo-handlowe. Kondygnacja pierwszego piętra do której dostęp umożliwi przestronna klatka schodowa wraz z windą, wykorzystana będzie dla potrzeb MPK (monitoring, pomieszczenie techniczne, poczekalnia dla kierowców) oraz obsługi petentów.

Erbet wybuduje nowy dworzec MPK Nowy Sącz
Wizualizacja nowego dworca MPK. Fot. materiały MPK

Przebudowa dworca to część wartego ponad 60 mln zł projektu „Rozbudowa niskoemisyjnego systemu transportu publicznego aglomeracji sądeckiej”, współfinansowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Oprócz przebudowy dworca w Nowym Sączu projekt obejmuje zakup taboru dla MPK oraz budowę w pobliżu starosądeckiego rynku obiektu „Park&Ride” (mogącego pomieścić 130 aut) jako centrum przesiadkowego dla komunikacji zbiorowej dla Gminy Stary Sącz i Miasta Nowego Sącza.

(JO)

Reklama