Strona główna Twoje miasto

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów 2018. Sesja inauguracyjna

XIII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów 2018

XIII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu rozpoczęło się sesją inauguracyjną, pełną znamienitych mówców, którzy chętnie podzielili się własnymi doświadczeniami, mogącymi pomóc młodym ludziom ukształtować w sobie mentalność lidera. Każdy z nich prezentował odmienne podejście do tematu przywództwa, wynikające z obranej ścieżki kariery. Wspólnym przesłaniem i tym, co każdy z nich podkreślił była konieczność podejmowania wytężonej pracy już na najwcześniejszych etapach swojej drogi do zostania liderem i niezbaczanie z obranego kursu.

Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, radził, by na początku postawić sobie ważne pytanie – co lubię robić i w czym czuję się dobrze – i tą drogą podążać. On sam, jako praktyk działalności publicznej na różnych szczeblach, od najmłodszych lat czuł potrzebę działania na rzecz społeczności lokalnej. Podzielił się własnymi doświadczeniami, które ukształtowały w nim postawę społecznika. Kluczem, jak stwierdził, jest wrażliwość na potrzeby innych ludzi, a także odpowiednia doza pokory, bo wtedy lider będzie autentyczny.

Marszałek zachęcił do rozpoczęcia działań na polu lokalnym. Sam, już jako dwudziestolatek angażował w swojej rodzinnej Skawinie w działalność Solidarności w hucie szkła, a przecież ogólnopolski efekt skali tego ruchu doprowadził, do wyczekiwanych zmian w Polsce i Europie środkowo-wschodniej. Piastował urząd burmistrza Skawiny, starosty, aż w końcu posła. Najbliższa była mu zawsze działalność samorządowa, toteż wrócił do niej jako obecny Marszałek Województwa Małopolskiego. Największą radość z działalności społecznej dają efekty własnej pracy i pomoc innym, jednak nagroda i poklask nie jest tym, na czym powinno się koncentrować. Stanowi miły dodatek, ale nie należy warunkować swych działań wizją apanaży. Wyraził też nadzieję, że Forum Ekonomiczne Młodych Liderów walnie przyczyni się do zaangażowania młodych ludzi w działalność na rzecz innych.

Wojciech Piech – Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza, podkreślił, że Nowy Sącz jest dumny mogąc po raz XIII gościć Forum Młodych Liderów. Zapewnił jak istotne i prestiżowe dla jego miasta jest to przedsięwzięcie. Wyraził dumę, że tak liczna społeczność międzynarodowa przybyła do serca Małopolski. Mówił też o synergii, która jest w stanie pozytywnie ukształtować realne oblicze miasta i jego wizerunek. By tak się stało konieczne jest współdziałanie wielu sił: aktywność społeczna, dbałość o przestrzeń publiczną – środowisko i architekturę, skoordynowane, zaprogramowane działania wizerunkowe, kampanie promocyjne, wspieranie przedsiębiorczości, i właśnie to stanowi siłę i logotyp Nowego Sącza.

Ważna jest także otwartość na innych, tak by móc cieszyć się różnorodnością, która sama w sobie jest ciekawa i otwiera rozmaite ścieżki rozwoju. Gorąco zachęcił audytorium, aby mieć wiele otwartości na innych.

Dr Paweł Poszytek – Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, mówił o rozmaitych narzędziach wsparcia dla młodych liderów, które nauka nowych rzeczy. Należy do nich program „Erasmus Plus”, istniejący już od 20 lat i umożliwiający studentom wyjazdy zagraniczne w celu wymiany doświadczeń, sprawdzenia siebie oraz zawierania nowych przyjaźni z ludźmi z całego świata, co zawsze procentuje. Podkreślił jednak, że nie jest to cel sam w sobie, lecz droga, aby stać się bardziej wartościowym człowiekiem. Przyczynia się do tego również wymiana doświadczeń, działalność w wolontariacie, realizacja wspólnych projektów.

By nie być gołosłownym, podkreślił za Komisją Europejską, w kolejnej perspektywie budżetowej zamierza podwoić środki przeznaczone na program Erasmus Plus. Sukces zależy od kreatywności i wizji doskonalenia siebie oraz innych.

Agata Dziubińska-Gawlik – Prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, skupiła się na czwartej rewolucji przemysłowej, która dokonuje się na naszych oczach. Polega na przenikaniu się automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych – swoistym łańcuchem wartości, łączącym użycie Internetu rzeczy, przetwarzania chmurowego i systemów cyber-fizycznych. Zastosowanie znajduje w ogromnej ilości dziedzin życia – edukacji, komunikacji, kulturze, demografii, nowych technologiach. Niesie to ze sobą liczne szanse, perspektywy, ale także zagrożenia, z których młody lider powinien zdawać sobie sprawę i o nich dyskutować w środowisku międzynarodowym. Zapewni to możliwość szerokiego spojrzenia na te kwestie i ich konsekwencje.

Podkreśliła również, że Forum Ekonomiczne Młodych Liderów, mogło dojść do skutku, tylko dzięki skoordynowanej współpracy bardzo wielu osób i instytucji – organizatorów, sponsorów, partnerów, mediów, uczestników, stanowiących drużynę.

Dr Dariusz Woźniak – Rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University, opowiedział o działalności swojej uczelni i o tym, co wyróżnia ją na tle innych. Czerpie bowiem, z doświadczeń amerykańskich, które właściwie, w sposób praktyczny, przygotowują młodych ludzi do wejścia na rynek pracy i odnalezienia tam swego miejsca. Zachęcał do brania na siebie odpowiedzialności oraz zapoznawania się z korzyściami, jakie niosą nowe technologie (nie same media społecznościowe).

Wyraził dumę z uwagi, na to jak prężna reprezentacji przyszłych liderów z całego świata stawiła się w progach WSB. Stanowi to doskonały trening przystosowawczy, do podejmowania wyzwań w międzynarodowych firmach i instytucjach na całym świecie. Jego zdaniem, centrum obecnego rozwoju znajduje się w Azji, a przecież wiąże się to z przystosowaniem do obcowania z różnymi kręgami kulturowymi, na co należy być przygotowanym. Sukces zależy od indywidualnej definicji, jednak zawsze wiąże się z braniem odpowiedzialności i przekraczaniem swoich barier. Szczególnie interesująca na tym polu może być działalność w biznesie.

Wykład motywacyjny: DNA lidera w czasach rewolucji 4.0

Oktawia Gorzeńska – Dyrektorka 17 LO w Gdyni, członkini dwóch globalnych sieci The Global Change Agents Fundacji Ashoka oraz Microsoft Innovator Educator Experts, Polska

Pytanie postawione przed przed audytorium brzmiało –
Z czego składa się DNA lidera?

W celu zobrazowania swoich przemyśleń, mówczyni posłużyła się metaforą mostu rozpostartego nad przepaścią. Chodzi o to, żeby nie bać się nim kroczyć, gdyż tylko tak człowiek jest w stanie do czegoś dojść. Jednakże, wyzbycie się lęków bywa trudnym zadaniem. Dlatego należy uzbroić się w cierpliwość i przygotować na niepowodzenia. Ważne jednak, żeby nie powielać własnych błędów, a wyciągać z nich naukę. Zawsze trzeba znaleźć czas na oddech i refleksję. Pozwoli to upadki przekuć w sukces.

Pierwsze kroki, co normalne, są najtrudniejsze. Każdy powinien mieć tego świadomość, bo tylko tak dojdzie dalej, co pozwoli rozejrzeć się dookoła i dostrzec to, co wcześniej było niewidoczne. Na przykład to, że ludzie, z którymi współpracujemy, którzy nas otaczają są różni. Dysponują rozmaitymi umiejętnościami, mają różne temperamenty i usposobienie – nie zawsze wpisujące się w naszą wizję. Nie powinno to ich przekreślać lecz być okazją do spojrzenia z wielu perspektyw. Przywództwo przypomina spacer po takim moście, który trzeba kontynuować mimo przeciwności losu. Tym sposobem zyskuje się pewność siebie i rośnie w siłę – stajesz się prawdziwym liderem. Wkrótce jest się w stanie zachęcić innych do podążania wyznaczoną przez siebie ścieżką, bo jako pionier przetarłeś szlak. Inspirowanie innych, otwartość na odmienne zdanie oraz wychodzenie ze strefy komfortu stanowi wartości same w sobie. Kapitalne!

tekst nadesłany przez Biuro Forum Ekonomicznego Młodych Liderów

Jeśli chcesz poinformować mieszkańców Nowego Sącza o jakimś wydarzeniu, podzielić się przemyśleniami, uważasz, że dzieje się coś ciekawego, interesującego, intrygującego albo niepokojącego czy bulwersującego – opisz to, zrób zdjęcie, nagraj film i przyślij na twojemiasto@twojsacz.pl Najciekawsze materiały publikujemy w rubryce Twoje Miasto.

Reklama