Strona główna Twoje miasto

Forum III Wieku w Nowym Sączu i Krynicy

Forum III WiekuSądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku i Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, jako Partnerzy XXVI Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju i Nowym Sączu, są organizatorami ósmej edycji Forum III Wieku.

Realizujemy wielosektorowe działania na rzecz seniorów, polityki senioralnej, srebrnej gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego. Tematy te stanowią przedmiot debat na Forum III Wieku w Nowym Sączu i Krynicy Zdroju, od 7 do 9 września br.

Forum III Wieku jest miejscem, gdzie chcemy postrzegać zmiany demograficzne nie jako zagrożenie, ale jako wielką  szansę dla rozwoju społecznego i ekonomicznego, dla  organizacji pozarządowych i podmiotów biznesowych, w wielu obszarach jak np. ochrona zdrowia, zdrowy styl życia, opieka społeczna, ekonomia i finanse, edukacja, kultura, turystyka, sport, rekreacja, transport, mieszkalnictwo, inwestycje w infrastrukturę i nowe technologie. „Srebrna gospodarka” ma szansę stać się motorem wzrostu gospodarczego; zaczyna się wówczas, gdy podmioty gospodarcze dostrzegają w seniorach potencjalnych klientów, grupę szybko rosnącą liczebnie, posiadającą znaczną siłę nabywczą, charakteryzującą się stałością preferencji nabywczych.

W  tym wydarzeniu  zgłosiło udział  ponad 200 liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku, reprezentujących  środowisko osób starszych,  słuchaczy – studentów UTW, z kraju i zagranicy. W Forum III Wieku uczestniczą także reprezentanci innych organizacji seniorskich,  jak również wielu zaproszonych gości, zainteresowanych tematyką starzejącego się społeczeństwa i procesów demograficznych.

Powoli, ale skutecznie udaje nam się zwalczać stereotypy w myśleniu o osobach starszych. Wiemy, że seniorzy nie są jedynie  obciążeniem dla państwa, gospodarki czy społeczeństwa. Widzimy w nich ogromny potencjał, który może służyć rozwojowi kraju i regionów. To aktywna grupa konsumentów, niepozbawiona aspiracji.

Serdecznie zapraszamy na panele dyskusyjne Forum III Wieku, w dniu 8 września br. w Krynicy-Zdroju:

– Czy „srebrna gospodarka” może stanowić szansę rozwoju społecznego i ekonomicznego regionów? Priorytety w strategii starzejącego się społeczeństwa – Pijalnia Główna, Sala plenarna, godz. 10.40-11.55

– Senior – obywatel. Jak wykorzystać potencjał i aktywność seniorów dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – Pijalnia Główna, Sala plenarna, godz.12.05-13.05

oraz w dniach 7 i 9 września br. na debatę, sesję plenarną, panele dyskusyjne i warsztaty Forum III Wieku w Nowym Sączu, w Miejskim Ośrodku Kultury i w Miasteczku Galicyjskim.

Szczegółowy program Forum III Wieku na stronie:
www.forumtrzeciegowieku.pl

Głównym Partnerem Forum III Wieku jest Województwo Małopolskie.

tekst nadesłany przez organizatorów

Jeśli chcesz poinformować mieszkańców Nowego Sącza o jakimś wydarzeniu, podzielić się przemyśleniami, uważasz, że dzieje się coś ciekawego, interesującego, intrygującego albo niepokojącego czy bulwersującego – opisz to, zrób zdjęcie, nagraj film i przyślij na twojemiasto@twojsacz.pl Najciekawsze materiały publikujemy w rubryce Twoje Miasto.

Reklama