Strona główna Wczoraj i dziś

GAZETNIK SĄDECKI: Tak było 1 maja

117 lat temu…

"Sądeczanin" - dodatek do dwutygodnika "Mieszczanin" 1 maja 1897 r.
„Sądeczanin” – dodatek do dwutygodnika „Mieszczanin” 1 maja 1897 r.

„Sądeczanin” – ukazujący się pod koniec XIX wieku dodatek do „Mieszczanina – czasopisma dla miast i miasteczek” – na pierwszej stronie dnia 1 maja 1897 roku informuje o potrzebie budowy kaplicy dla młodzieży szkolnej. Koszt budowy oszacowano na 15 tys. złr. Kwotę tę inicjatorzy zamierzyli pozyskać w drodze zbiórki publicznej. Pośrednictwa oraz drukowania listy darczyńców podjęła się redakcja „Mieszczanina”.

Pozostałe łamy dwutygodnika wypełniają ataki na lokalną władzę.

Jeden, wcale nie najostrzejszy z nich, to krytyka schodów w nowo wybudowanym ratuszu miejskim (powstał w latach 1895 – 1897 z inicjatywy burmistrza Lucjana Lipińskiego, według projektu architekta miejskiego Jana Perosia, wykonany pod kierownictwem Karola Knausa z Krakowa).

„Projektowane na francuskich wzorach schody, widzieć można w gmachu nowego ratusza. Są to schody w brew przepisom budowlanym, albowiem mają rozmaitą wysokość i tak: na parterze 16 ctm, na I piętrze 17-18 ctm., na II. piętrze 19-20 ctm. nadto mają one inną jeszcze zaletę t. j. że im są wyżej położone, tem są węższe. Schody te nazwał budowniczy miejski „drugorzędnymi”!… Do pomieszkania inspektora policyi przejść trzeba 96 schodów, z tych przeszło 50 „drugorzędnych”. Pomieszkanie to z powodu owych schodów nadaje się znakomicie na areszta miejskie, bo gdyby przepędzono no schodami tym i aresztantów tylko trzy razy dziennie, naówczas mieliby oni większą karę aniżeli przebyć tydzień w więzieniu. Tymczasem pomysł ten naszego architekty kosztuje miasto przeszło 15 000 złr. nie licząc dwutysięcznej renumeracyi. Wina takiego partactwa spada także na przedsiębiorcę budowy ratusza p. Knausa, który jako technik powinien był sprzeciwić się projektom francuskim p. Perosia. Ciekawi jesteśmy, co powie o schodach komisya kolaudacyjna?…”

100 lat temu…

 

"Gazeta Lwowska" 1 maja 1914 r.
„Gazeta Lwowska” 1 maja 1914 r.

Informacji o Nowym Sączu sprzed stu laty szukać należy m.in. w „Gazecie Lwowskiej”, która ukazywała się w latach 1810-1939 na terenie zaboru austriackiego. A po wybuchu I wojny światowej, we wrześniu 1914 roku z okupowanego przez Rosjan Lwowa redakcja przeniosła się na dziewięć miesięcy do Nowego Sącza.

Dnia 1 maja 1914 roku jednak najistotniejszą (jak co dzień) informacją było zdrowie cesarza Franciszka Józefa.

"Gazeta Lwowska" 1 maja 1914 r.
„Gazeta Lwowska” 1 maja 1914 r.

„(…) Stała słoneczna pogoda wpływa bardzo dodatnio na przebieg kataru. Kaszel występuje w łagodnej formie i co najważniejsze, nie przerywa snu Najj. Pana. Akcya serca i apetyt nie pozostawiają nic do życzenia (…)”

– donosił korespondent z Wiednia.

(mru)