Strona główna Wiadomości

GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę łącznika sądeckich obwodnic

Fragment dokumentacji przetargowej GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Chełmca. Chodzi o wyczekiwane przez kierowców około 1,4-kilometrowe połączenie obwodnic Nowego Sącza – północnej i zachodniej.

GDDKiA oddział w Krakowie poszukuje wykonawcy fragmentu drogi krajowej nr 28 pomiędzy rondem na ul. Marcinkowickiej w Chełmcu a rondem na granicy Biczyc Dolnych i Chełmca. Obwodnica ma być drogą jednojezdniową (2×3,5 m) klasy technicznej GP. Przetarg obejmuje także wykonanie całej niezbędnej infrastruktury towarzyszącej inwestycji.

Najważniejszym kryterium wyboru wykonawcy będzie cena (waga 60). Ponadto zamawiający będzie premiował m.in. termin realizacji oraz właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni.

Mapka poglądowa przygotowana przez GDDKiA. Dyrekcja nie zaznaczyła na niej obwodnicy zachodniej. „Na mapce wyeksponowane są drogi krajowe, bo nimi zarządza GDDKIA, a obwodnica zachodnia jest drogą powiatową” – wyjaśnia rzeczniczka instytucji.

GDDKiA czeka na oferty do 13 grudnia. W dokumentacji przetargowej czas realizacji przedsięwzięcia określony jest na maksymalnie 29 miesięcy.

Łącznik pozwoli m.in. na wygodne ominięcie Nowego Sącza kierowcom jadącym od strony Brzeska w kierunku Krościenka czy Piwnicznej. Przysłuży się także do odciążenia ruchu lokalnego na ulicy Marcinkowickiej na granicy Nowego Sącza i Chełmca

(JO)

Reklama