Strona główna Wiadomości

Budżet Obywatelski 2018: Głosowanie na półmetku

Ponad dwa tysiące mieszkańców już zagłosowało na projekty Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza. Zainteresowanie należy ocenić – jak do tej pory – jako niewielkie, ale niemal pewne jest, głosowanie będzie ważne. Aby tak się stało, potrzeba ponad trzy tysiące głosów.

W trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza głosujemy między 30 września a 7 października, wyłącznie online. Osoby bez dostępu do komputera mogą zagłosować w jednym z pięciu wyznaczonych punktów.

Co ciekawe, choć każdy może oddać dwa głosy (wesprzeć można jeden z czterech projektów ogólnomiejskich i jeden z osiemnastu projektów dzielnicowych) to zadania ogólnomiejskie zdobyły znacznie mniej niż połowę możliwych głosów. Natomiast liczba głosów na zadania dla dzielnic jest tylko nieznacznie niższa niż ilość ważnych głosów. Dlaczego tak się dzieje?

– Przyczyn wyraźnych różnic w liczbie oddanych głosów na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na  2018 rok można doszukiwać się w aktywnej promocji projektów dzielnicowych. Ich autorzy skupili się na docieraniu do mieszkańców np. poprzez ulotki zachęcające do oddania głosu na jeden konkretny projekt, dotyczący danego osiedla. Należy uznać za naturalne, że mieszkańcy poszczególnych osiedli w pierwszej kolejności chcą zadbać o powodzenie projektu swojej dzielnicy – tłumaczy Renata Stawiarska z Referatu Komunikacji Społecznej w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Stawiarska podkreśla, że liczba głosów oddana na zadania ogólnomiejskie nie ma żadnego wpływu na wyniki dotyczące projektów dzielnicowych. – Ale można także zakładać, że mieszkańcy Nowego Sącza chętniej oddają swoje głosy na tzw. projekty  „twarde”, dotyczące inwestycji (charakterystyczne dla projektów dzielnicowych), aniżeli na projekty „miękkie” o charakterze kulturalno-rozrywkowym (charakterystyczne dla projektów ogólnomiejskich) – dodaje rzeczniczka Urzędu Miasta.

Przez cztery ostatnie doby na stronie bo.nowysacz.pl swoje głosy oddało niemal 2 100 uprawnionych mieszkańców. Wśród projektów ogólnomiejskich prowadzi pomysł „Kolorowe Jarmarki – Nowosądecki smak i regionalny klimat świąt – organizacja targów świątecznych na sądeckim rynku”. Pozostałe głosy na zadania ogólnomiejskie rozkładały się następująco (zrzut ekranu z godziny 00:01 w dniu 4 października):

budżet obywatelski głosowanie Nowy Sącz

Zdecydowanie najpopularniejszym jak do tej pory zadaniem dzielnicowym jest, dotyczący głównie osiedla Barskie, projekt „”Niech szkoła bawi i uczy” – wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Władysława Broniewskiego 1″.

Gdyby głosowanie zakończyło się już (i przy założeniu jego ważności), to spośród zadań ogólnomiejskich do realizacji w przyszłym roku trafiłby projekt targów świątecznych. Ale również zajmujący obecnie drugie miejsce pomysł plenerowego koncertu z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Suma szacunkowych kosztów realizacji obu przedsięwzięć tylko minimalnie przekracza przeznaczoną na nie łączną sumę 400 tys. zł. W regulaminie budżetu obywatelskiego jest bowiem zapis, że do puli środków „ogólnomiejskich” mogą zostać dodane niewykorzystane pieniądze ze dzielnic.

Najpopularniejsze wśród głosujących zadania dzielnicowe po czterech dobach głosowania (przy udziale 2080 mieszkańców)

Natomiast w przypadku projektów dzielnicowych do ostatnich chwil głosowania (termin upływa w sobotę 7 października o godz. 23:59) trudno będzie wskazać zwycięzcę. Bowiem według zapisu regulaminu:

Za wybrane do realizacji zadania dzielnicowe uznaje się te zadania publiczne, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych odpowiednio dla każdej dzielnicy. W przypadku projektu, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, ale jego wartość powoduje przekroczenie puli, projekt ten zostaje odrzucony a do realizacji zostanie przyjęty kolejny projekt o niższej kwocie, aż do wyczerpania puli 400 000 zł.

Głosowanie odbywa się na stronie bo.nowysacz.pl Tam też znajdziecie opisy wszystkich projektów, regulamin i wszelkie niezbędne informacje dotyczące budżetu obywatelskiego miasta.

(JO)