Strona główna Kultura i imprezy

“Głosy Przodków” KarpaTon – widowisko multimedialne w starosądeckim Sokole

Oryginalne i poruszające widowisko multimedialne prezentujące oryginalną kulturę Rusinów z terenów dzisiejszej Słowacji opracowane na podstawie archiwalnych nagrań z lat 30-stych XX w. odkrytych i udostępnionych przez Prof. Akad. Mykolaja Mušinkę (SK) Wykonawcy: KarpaTon – słowacko – polski projekt muzyczny. Premiera miała miejsce w sierpniu 2017 roku.

Widowisko (w nieco skróconej wersji) zostało zaprezentowane także podczas 5. Festiwalu Pannonica jako jedno z wydarzeń towarzyszących, gdzie spotkało się niezwykle ciepłym przyjęciem.

Widowisko powstało i zostanie zaprezentowane w Starym Sączu w ramach projektu “Hlasy Predkov” współfinasowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja przez Obec Spišský Hrhov w partnerstwie ze Starosądecką Fundacją Kultury.

KarpaTon to projekt muzyczny Michała Smetanki i Eduarda Fertáli, który skupia ciekawych i oryginalnych muzyków ze Słowacji i Polski, którzy w nowy nieortodoksyjny sposób interpretują tradycyjną muzykę ludową w sposób charakterystyczny dla atrakcyjnego nurtu world music.

Charakterystyczną cechą KarpaTon jest oryginalna ekspresja muzyczna możliwa dzięki wykorzystaniu różnorodnych etnicznych instrumentów muzycznych Karpat oraz zestawienie ich z egzotycznym instrumentarium kultur wywodzących się z różnych regionów Eurazji. Kompozycje składające się na repertuar KarpaTonu bazują na potwierdzonych w materiałach żródłowych tradycyjnych piosenek karpackich, zwłaszcza słowackich i rusińskich. Inną cechą jest wyłączne użycie oryginalnych, tradycyjnych tekstów, zwykle w nowym ujęciu.

“Głosy Przodków”, KarpaTon (SK-POL), Stary Sącz, Kino Sokół, 15 września 2017 (sobota), godz 19.00, Wstęp wolny

tekst przygotowany przez organizatorów

Głosy Przodków KarpaTon Stary Sącz