Strona główna Wczoraj i dziś

Gromada Biegonice

Szkoła w Biegonicach, pod nią przystanek autobusowy. Fot. archiwum prywatne / Twój Sącz

Publikowane po raz pierwszy zdjęcia nieznanego fotografa, zrobione około 1960 roku we wsi Biegonice pod Nowym Sączem (od 1977 roku Biegonice są w granicach miasta).

Nowy Sącz, ul. Węgierska. Budynek dawnej szkoły w Biegonicach, obecnie przedszkole. Wyraźnie widać, jak na przestrzeni lat podniósł się poziom jezdni. Stan styczeń 2017. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Stojący do dziś przy ul. Węgierskiej (nazywanej tu często „gościńcem”) budynek szkoły w Biegonicach oddano do użytku w 1913 roku. Zajęcia odbywały się w nim do początku lat 70. XX wieku, kiedy oddano do użytku szkołę przy ul. Towarowej (dziś Szkoła Podstawowa nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej). W dawnej szkole działa obecnie Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. Ojca Pio.

W czasie, gdy fotografie zostały zrobione, Biegonice miały status „gromady”, bowiem 1954 roku zmieniono podział administracyjny PRL. Wieś stała się stolicą gromady (oprócz Biegonic w jej skład wchodziły także Bielowice, Dąbrówka Polska oraz Łazy Biegonickie). Organem władzy było Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej.

Zabudowania w Biegonicach, około 1960. Na tabliczce domu napis „Gromada Biegonice Nr 55”. Fot. archiwum prywatne / Twój Sącz

Gromady utrzymały się do 1973 roku. Utworzono większe gminy zbiorowe, a Biegonice przynależały do gminy Nowy Sącz – Wieś. Już rok później część wsi przyłączono do miasta, a cały obszar Biegonic włączono do Nowego Sącza 1 lutego 1977 roku (na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.

Biegonice około 1960 roku. Zabudowania nazywane „niemiecką wsią”. Fot. archiwum prywatne / Twój Sącz
Zabudowania „niemieckiej wsi”, Nowy Sącz ul. Towarowa. Stan styczeń 2017. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Obecny, neogotycki kościół parafialny parafii p.w. św. Wawrzyńca jest czwartą świątynią stojącą w tym samym miejscu w Biegonicach (przy ul. Biegonickiej). Powstał w latach 1906 – 1909 według projektu – źródła podają różne nazwiska – Józefa Taborskiego lub Jana Sasa-Zubrzyckiego.

Kościół p.w. św. Wawrzyńca w Biegonicach, około 1960 roku. Fot. archiwum prywatne / Twój Sącz
Kościół p.w. św. Wawrzyńca w Nowym Sączu Biegonicach, stan ze stycznia 2017. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

(JO)

Reklama