Strona główna Twoje miasto

II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Reklama

II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa MałopolskiegoOd 29 maja do 19 czerwca wszyscy Małopolanie, którzy ukończyli 16 lat będą mogli zgłosić własne pomysły w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Najpóźniej 14 września poznamy pełną listę zadań, na które od 25 września do 13 października swoje głosy będą oddawać mieszkańcy regionu. Wyniki głosowania i zwycięskie projekty poznamy natomiast ostatniego dnia listopada.

Znamy już szczegółowy harmonogram Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego 2017. W tegorocznej edycji na wszystkie pomysły zgłoszone przez mieszkańców regionu, które przyczynią się do rozwoju regionu samorząd województwa przeznaczył aż 8 mln zł. Do każdego z 6 subregionów trafi aż 1,33 mln zł.

Wzory formularzy zgłaszania zadań oraz listy poparcia zostały już opublikowane (do pobrania tutaj). Od 9 maja przez miesiąc będą się odbywać spotkania i warsztaty informacyjne dla mieszkańców poszczególnych powiatów i subregionów (lista do pobrania pod artykułem).

Natomiast od 29 maja do 19 czerwca każdy Małopolanin, który ukończył 16 lat życia, w ramach swojego miejsca zamieszkania może zgłosić tzw. zadanie małe (czyli takie, które dotyczy danego powiatu lub miasta Kraków, a jego wartość mieści się w granicach od 50 tys. zł do 100 tys. zł) lub zadanie duże (czyli takie, które zaplanowane jest dla co najmniej 2 powiatów położonych w danym subregionie lub Krakowie i jego wartość nie jest niższa niż 100 tys. zł i wyższa niż 400 tys).

14 lipca poznamy listę wszystkich pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców – jeszcze przed szczegółową weryfikacją formalno-prawną, a ostateczny spis projektów, na które od 25 września do 13 października swoje głosy oddadzą mieszkańcy regionu zostanie ogłoszony najpóźniej 14 września. Nie później niż ostatniego dnia listopada zostaną ujawnione wyniki głosowania i zwycięskie zadania dofinansowane z budżetu województwa w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Przypomnijmy, że w tegorocznej edycji BO w stosunku do ubiegłego roku nie tylko z 6 do 8 mln zł została zwiększona kwota wsparcia, ale zmienił się także podział na subregiony. Powiat bocheński przyporządkowany został do subregionu tarnowskiego, a myślenicki i wadowicki do subregionu podhalańskiego. Ujednolicono także zasady zgłaszania zadań i głosowania na nie. Mieszkańcy będą mogli oddać tylko jeden głos wybierając spośród wszystkich zadań małych i dużych zgłoszonych w ramach subregionu, w którym mieszkają. Nowy regulamin daje także większe prawa autorom inicjatyw, którzy na etapie weryfikacji zadania wciąż mają możliwość wprowadzania poprawek i uzupełnienia lub wycofania złożonego przez siebie projektu.

tekst przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego