Strona główna Twoje miasto

Inscenizacja historyczna pt. „Partyzancka Sądecczyzna 1947 r.” w czasie Patriotycznego Pikniku Rodzinnego

15 sierpnia w Miasteczku Galicyjskim odbędzie się Patriotyczny Piknik Rodzinny w trakcie którego o godz. 17:00 zaplanowano inscenizację historyczną pt. „Partyzancka Sądecczyzna 1947 r.”. Inscenizacja będzie swym scenariuszem nawiązywać do wydarzeń jakie miały miejsce w całej powojennej Polsce w latach po zakończeniu II Wojny Światowej, głównie w 1945-1956.

Polskie Podziemie Niepodległościowe, tzw. II konspiracja, walczyła po zakończeniu II wojny światowej z nowym okupantem jakim była sowiecka Rosja. Polscy obywatele byli prześladowani, zamykani do więzień przez NKWD, Armię Czerwoną, oraz Urząd Bezpieczeństwa. Popularnie nazwani przez bezpiekę „zaplute karły reakcji”, „akowskie śmiecie” nie poddawali się walczyli niezłomnie do końca… nazwani przez historię „żołnierze wyklęci”.

W 1947r. odbyły się w Polsce Ludowej wybory do sejmu ustawodawczego, które zostały sfałszowane przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, sprawa wojny z Rosją wydawała się powoli coraz bardziej nie realna. PPR wygrała wybory i triumfowała. Następnie również w 1947r. ogłoszono amnestię, by uspokoić nastroje społeczne, skierowaną do działaczy podziemia antykomunistycznego.

Do Powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego miały się zgłaszać osoby z podziemia. Niestety osoby, które się ujawniły nie miały prawa skorzystać z prawa łaski jak im to obiecywano, natychmiast nastąpiły aresztowania, brutalne przesłuchania, tortury, prześladowania, a w konsekwencji było rozstrzeliwane i chowane w bezimiennych grobach. Dzięki informacjom uzyskanym w wyniku przesłuchań, akcja likwidacji zbrojnego podziemia postępowała jeszcze szybciej. Funkcjonariusze UB wcale nie zamierzali się stosować do praw, które sami uchwalili. Osoby, które się ujawniły często były skazywana na długie wyroki pozbawiania wolności, lub nawet śmierć. Doskonałym tego przykładem może być postać gen. Emila Fieldorfa ps. „NIL”.

W związku z zaistniałą sytuacją, cześć osób ponownie wróciła do podziemia. Zdarzały się też akcje odwetowe, czy odbijania swoich towarzyszy z aresztów w PUBP, takie akcje miały też miejsce na terenie Sądecczyzny. Dokładne informacje na ten temat można zasięgnąć z materiałów źródłowych, czy też publikacji IPN.
Właśnie do tego typu akcji będzie nawiązywać inscenizacja historyczna przygotowana przez grupę rekonstrukcyjną PTH Nowy Sącz.

Do placówki PUBP zostaną przywiezieni żołnierze polskiego podziemia na przesłuchanie, gdzie przywita ich NKWD, oraz żołnierze rosyjscy i funkcjonariusze UB. Przesłuchania będą brutalne… Jednak partyzanci zostaną odbici z rąk oprawców przez swoich kompanów z lasu, którzy zaatakują placówkę PUBP.

W inscenizacji zostaną wykorzystane historyczne samochody wojskowe typu GAZ 69, oraz Willys MB, jak również broń ze ślepą amunicją i pirotechnika.

tekst nadesłał Paweł Terebka

Jeśli chcesz poinformować mieszkańców Nowego Sącza o jakimś wydarzeniu, podzielić się przemyśleniami, uważasz, że dzieje się coś ciekawego, interesującego, intrygującego albo niepokojącego czy bulwersującego – opisz to, zrób zdjęcie, nagraj film i przyślij na twojemiasto@twojsacz.pl Najciekawsze materiały publikujemy w rubryce Twoje Miasto.

Patriotyczny Piknik Nowy Sącz

Reklama