Strona główna Wiadomości

Izba Wytrzeźwień kosztuje 1,4 mln zł rocznie. Płaci za nią tylko co piąty stąd 2,6 mln zł zaległych należności

izba wytrzeźwień w Nowym Sączu
Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Śniadeckich. Fot. TK / Twój Sącz

W 2018 roku ogólny koszt funkcjonowania Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi (DONON), tzw. Izby Wytrzeźwień, wyniósł 1 415 915,03 zł. Jednostkowy koszt pobytu osoby na Izbie Wytrzeźwień wyniósł 560,98 zł – poinformował prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Prezydent informację o sytuacji finansowej izby wytrzeźwień zamieścił na swoim fanpage w serwisie Facebook. – Audyt wewnętrzny w poszczególnych jednostkach miejskich trwa. Tym razem kontroli poddana została działalność Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi (DONON), tzw. Izby Wytrzeźwień, funkcjonującej w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Na podstawie porozumień zawartych między Miastem Nowy Sącz a ościennymi gminami, do placówki dowożone są osoby w stanie nietrzeźwości zarówno z terenu miasta, jak i pobliskich gmin. SOIK otrzymuje na swoją działalność dotację celową z Urzędu Miasta Nowego Sącza – napisał Ludomir Handzel.

Jak podał prezydent, w zeszłym roku do DONON trafiło 1910 nietrzeźwych osób (dwie trzecie z nich to mieszkańcy Nowego Sącza).

W 2018 roku ogólny koszt funkcjonowania Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi wyniósł 1,416 mln zł co daje jednostkowy koszt pobytu osoby w wysokości aż 560 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta osoba, która korzysta z izby, musi zapłacić 250 zł.

Według informacji przekazanych przez prezydenta miasto dopłaca do każdego pobytu nietrzeźwego niemal 260 zł. Teoretycznie resztę powinien zapłacić korzystający z placówki, ale rachunek reguluje jedynie około 20 procent osób. Pozostali często nie mają stałych dochodów lub majątku i egzekucja komornicza nie przynosi skutku. Dlatego na koniec zeszłego roku wysokość nieściągniętych należności wynosiła ponad 2,6 mln zł.

Jak czytamy na stronie internetowej Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, funkcjonująca w jego strukturach izba wytrzeźwień „sprawuje opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dały powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdowały się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażały życiu lub zdrowiu innych osób, i zostały doprowadzone przez funkcjonariuszy policji lub straży miejskiej. Osoba doprowadzona do izby wytrzeźwień pozostaje do wytrzeźwienia, nie dłużej niż 24 godziny”.

(edred)

Reklama