Strona główna Wczoraj i dziś

Jagiellońska 26 – przez socjalizm do kapitalizmu

Reklama
Jagiellońska 26 Nowy Sącz
Nowy Sącz Jagiellońska 26, zdjęcie z początków XX wieku

Przed Wojną Światową była to Komunalna Kasa Oszczędności (jej dyrektorem był m.in. Stanisław Nowakowski, potem prezydent Nowego Sącza w latach 1934 – 1939). Po wojnie budynek przejęła nowa władza, a urzędowali w nim między innymi działacze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. W latach 90. XX wieku znów liczono tam pieniądze. Na początku lat 90. od likwidatora PZPR kamienicę zakupił bank BPH. Poprzez rozmaite fuzje i przetasowania właścicielskie zmieniały się szyldy, ale wciąż jest to ostoja kapitalizmu. Obecnym użytkownikiem jest Bank Pekao (po połączeniu z Bankiem Przemysłowo-Handlowym).

(jm)

Jagiellońska 26 Nowy Sącz marzec 2014
Kamienica przy Jagiellońskiej 26, marzec 2014. Fot. Janusz Miczek/Twój Sącz

 

 

 

 

Reklama