Strona główna Wczoraj i dziś

Jagiellońska 52

Dyrekcja Skarbu Nowy Sącz ul. Jagiellońska 52 Twój Sącz
Dyrekcja Skarbu. Pocztówka z początku XX wieku.

W miejscu zbiegu Jagiellońskiej i Mickiewicza stał od średniowiecza kościół św. Walentego ze szpitalem dla trędowatych. W czasie potopu szwedzkiego spłonął, potem został odbudowany. O jego rozebraniu zdecydowały władze austriackie by wybudować w tym miejscu potężny gmach dla Dyrekcji Skarbu (wraz z mieszkaniami dla urzędników). Stanął w 1899 roku według projektu Wincentego Rawskiego ze Lwowa.

Historia głosi, że wiosną 1915 roku w związku z działaniami wojsk w rejonie Gorlic odbyła się w tym budynku narada wojenna z udziałem m.in. cesarza niemieckiego Wilhelma II, dowódcy 8. Armii generała Paula von Hindenburga (późniejszego prezydenta Republiki Weimarskiej), Karola I Habsburga, (sztabowca, ostatniego władcy Cesarsko-Królewskich Austro-Węgier) i Ericha Ludendorffa, czołowego dowódcy niemieckiego z czasów wojny.

Zapiski historyczne mówią, że największe wrażenie na mieszkańcach miasta zrobili nie wojskowi, ale Zyta Burbon – Parmeńska, przyszła cesarzowa Austrii, żona obecnego na naradzie Karola Habsburga. Urzekała urodą i bogatym strojem.

Więcej o tym przeczytasz w tekście Cesarska narada

Pocztówka z przełomu lat 20. i 30. Fot. archiwum prywatne / Twój Sącz

Jak czytamy w opracowaniu „Ulica Jagiellońska w Nowym Sączu od końca XIX wieku do 1945 roku – mieszkańcy i zabudowa” (Leszek Migrała, Biblioteka Rocznika Sadeckiego, Nowy Sącz 2012), “W czasie I wojny światowej w gmachu pobierała naukę młodzież założone-go w 1818 r. Gimnazjum im. Jana Długosza, a w latach 1916−1917 i w 1919 r. cztery klasy powstałego w 1907 r. II Gimnazjum w Nowym Sączu, później II Państwowego Gimnazjum im. Króla Bolesława Chrobrego. W latach trzydziestych budynek mieścił m.in.: Kasę Urzędu Skarbowego, Ekspozyturę Komisji Wywłaszczeniowej, Urząd Katastralny, Inspektorat Pracy, Urząd Miar i Wag oraz Urząd Akcyz i Monopoli Państwowych”.

W latach 1975 – 1998 przez gmach przewinęli się wojewodowie nowosądeccy i pracownicy Urzędu Wojewódzkiego. Obecnie przy Jagiellońskiej 52 działa m.in. delegatura krakowskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Delegatura Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Od lat dwa pokoje na parterze niezmiennie zajmuje sądecka redakcja krakowskiego oddziału TVP.

(z)

Jagiellońska Nowy Sącz Twój Sącz
Budynek przy ulicy Jagiellońskiej 52 w Nowym Sączu. Stan marzec 2014. Fot. Janusz Miczek/Twój Sącz