Strona główna Wczoraj i dziś

Jak “załatwiono” budowę Technikum Samochodowego

była siedziba technikum samochodowego
Ulica Jagiellońska, w głębi róg Grodzkiej i Kunegundy. Koniec lat. 50. Po prawej fragment ówczesnej siedziby Technikum Samochodowego. Fot. archiwum ZSS w Nowym Sączu

Rok 2015 jest rokiem jubileuszowym Technikum Samochodowego. Sześćdziesiąt lat temu podjęto starania, aby w Nowym Sączu powstała szkoła o takim profilu. W czerwcu 1955 r., w Warszawie zapadła decyzja o powołaniu Technikum Samochodowego.

W roku szkolnym 1955/56 naukę rozpoczęto w budynku „handlówki” przy ulicy Grodzkiej 34, potem nauka odbywała się przy ulicy Jagiellońskiej 82-84, gdzie zaadaptowano budynki po opuszczonych koszarach zlikwidowanej jednostki wojskowej. W 1959 r. podjęto decyzję o budowie nowych obiektów szkolnych dla Technikum Samochodowego przy ul. Rejtana 18. Realizacja zamierzeń inwestycyjnych, planów, dokumentacji nowych obiektów i trudności związanych z pozyskiwaniem niezbędnych środków finansowych były dużym wysiłkiem i sukcesem Tadeusza Hodakowskiego i Zenona Potoczka, który od 1962r. po rozdzieleniu szkół został dyrektorem Technikum Samochodowego i kontynuował budowę nowych obiektów szkolnych.

W tym miejscu należy przytoczyć opowieść Zenona Potoczka (zmarł w 2013 roku), jak to było z tym „dużym wysiłkiem” i pokonywaniem trudności w tamtych, kolorowych czasach. Ogromną rolę w tej historii spełnił dr Julian Rejduch, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego w Krakowie.

Oto opowieść byłego dyrektora Technikum Samochodowego, zaczerpnięta z nieoficjalnej kroniki szkoły, prowadzonej przed laty na portalu „Nasza klasa”:

“Wracaliśmy z narady w Kuratorium. Ja, p. Stanisław Jawor podówczas dyrektor Technikum Elektrycznego, inż. Adam Popiela i p. Leopold Lachowski jako kierowca. Na ulicy Basztowej spotkaliśmy p. Rejducha i ja zaprosiłem go na obiad. Cudownym wprost zrządzeniem losu, również na obiad do tego lokalu przyszli z zebrania, członkowie Konferencji Samorządu Robotniczego  z Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych nr 9. Dyrektor Grajek został zaproszony do naszego stolika i usłyszał od dr Rejducha: “słuchaj Grajek, tutaj są porządne chłopaki z Sącza, masz przyjąć ich budowę do swojego portfela. Wiem, że jest po terminie, więc ci ten termin przesunę. Wiem, to nie twoja branża i nie będziesz tego budował. Jedź tam, i tylko zorganizuj plac budowy a potem się pomyśli”. Na to Grajek: “Rada Robotnicza i sekretarz partii się nie zgodzą”.

A który to sekretarz? Rejduch podszedł do niego, powiedział kilka zdań, wymienili uścisk dłoni , wrócił i powiedział załatwione. W tym momencie zadecydowały się losy budowy Technikum Samochodowego w Nowym Sączu.

budynek technikum samochodowego
Technikum Samochodowe w latach 70. Fot. archiwum ZSS w Nowym Sączu

Sprawy budowy Technikum Samochodowego po tym obiedzie już nie było w Komisji Planowania. Była w PRK nr 9. Przyjęcie budowy do realizacji pozwoliło bankowi uruchomić środki na jej finansowanie. Gdyby nie to, środki przepadłyby bezpowrotnie. Plan inwestycyjny dla danego terenu na rok finansowy, opierał się na wyliczeniu zdolności produkcyjnej przedsiębiorstw, głównie budowlanych. Każde z nich otrzymywało z Komisji Planowania tzw. portfel zamówień. Ktoś, kto chciał budować musiał się znaleźć w takim portfelu. Nas w takim portfelu nie było. Znaleźliśmy się w nim, podczas obiadu z udziałem mądrych ludzi z PRK nr 9 i dr Juliana Rejducha.

Jeszcze wiele lat po wybudowaniu nowej szkoły, bywałem świadkiem sporów na temat, kto pierwszy zauważył doktora Juliana Rejducha na ulicy Basztowej w Krakowie…”.

Gmach technikum samochodowego ZSS
Zespół Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, kwiecień 2015. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Piękne czasy, prawda?

Projekt budynku był autorstwa mgr inż. architekta Janusza Pajączkowskiego z Warszawy. Poszczególne obiekty przekazywano do odbioru sukcesywnie. W 1966r. oddano budynek internatu, w 1967 szkoły, w 1968 warsztatu. Uroczyste otwarcie nowego Technikum Samochodowego nastąpiło 4.09.1967r.

Paweł Kożuch
koniec budowy technikum samochodowego
Szkoła pod koniec lat 60. Fot. archiwum ZSS w Nowym Sączu