Strona główna Twoje miasto

Karta Dużej Rodziny w MOPS

kartarodziny

16 czerwca 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.

W praktyce chodzi o zniżki za wstęp w opłatach do instytucji podległych ministrom, np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych.

Do programu będą mogły przystąpić także inne instytucje niż podległe ministrom, np. jednostki organizacyjne funkcjonujące na różnych szczeblach samorządu terytorialnego (np. muzea samorządowe) oraz przedsiębiorstwa prywatne.

Karta ma być przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej i będzie wydawana bezpłatnie. Ma być dokumentem identyfikujący członka rodziny wielodzietnej.

Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Szczegóły na stronie internetowej MOPS oraz na rodzina.gov.pl

Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza

 

Reklama