Strona główna Wiadomości

“Karta Nowosądeczanina” w przyszłym roku. Wciąż trwają przygotowania do jej wprowadzenia

Reklama
Karta Nowosądeczanina
Fot. materiały wyborcze Koalicji Nowosądeckiej

Wprowadzenie od początku stycznia 2020 roku Karty Nowosądeczanina – sztandarowej propozycji z zeszłorocznej kampanii wyborczej – zapowiada prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Wciąż trwają prace przy opracowaniu założeń Karty i nie są znane szczegóły, jakie konkretne korzyści przyniesie mieszkańcom. Na razie na najbliższej sesji Rady Miasta pod głosowanie trafi kierunkowa uchwała w sprawie “przystąpienia do wprowadzenia w Nowym Sączu programu “Karta Nowosądeczanina””.

Przypomnijmy, że w kampanii do wyborów samorządowych jesienią 2018 roku Ludomir Handzel i jego Koalicja Nowosądecka deklarowali wprowadzenie Karty, która umożliwi mieszkańcom m.in. darmowe parkowanie i bezpłatne przejazdy komunikacją miejską.

W lutym br. powołano “Zespół do spraw Projektu Karta Nowosądeczanina” którego zadaniem jest przygotowanie m.in. wzoru i regulaminu Karty.  Wtedy uściślono również, że darmowe parkowanie będzie dotyczyć “nowo powstałych parkingów”.

Na najbliższej sesji Rady Miasta pod obrady trafi projekt uchwały formalnie rozpoczynającej przygotowania do wprowadzenia “Karty Nowosądeczanina”. W uchwale podkreślono, że program ma na celu m.in. poprawę warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie dostępności do komunikacji miejskiej.

“W ramach realizacji Programu możliwe będzie tworzenie systemu ulg, preferencji i uprawnień” zapisano w projekcie uchwały zaznaczając, że szczegółowe korzyści wynikające z “Karty Nowosądeczanina” określą odrębne uchwały i zarządzenia prezydenta, które w przyszłości będą przedłożone  Radzie Miasta.

Z uzasadnienia projektu uchwały:

Głównym założeniem takiego programu jest w pierwszej kolejności ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług publicznych, oferty edukacyjnej, sportowej czy kulturalnej w danej gminie. Warte rozważenia (i stosowane coraz częściej) jest oparcie tego programu na współpracy z partnerami lokalnymi oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi, które w ramach świadczonych przez siebie usług oferują ulgi czy preferencje dla mieszkańców danej gminy. Stanowi to doskonały sposób promowania lokalnej przedsiębiorczości. Karta może stać się instrumentem zachęcającym do korzystania ze środków komunikacji miejskiej, co może przyczynić się do zmniejszenia ruchu samochodów osobowych i poprawy jakości powietrza.

Karta może służyć umacnianiu poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców, ich integracji, a także identyfikacji z miejscem zamieszkania. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż istnienie takiego programu może przyczynić się do wzmocnienia potencjału demograficznego miasta, karta może stać się narzędziem
służącym utrwalaniu więzi mieszkańców z miastem, ale także pozyskiwaniu nowych mieszkańców, czego wymiernym efektem będzie wzrost dochodów miasta.

Podjęcie niniejszej uchwały otworzy drogę do analizy różnorodnych rozwiązań tak, by docelowo Karta Nowosądeczanina była systemem zintegrowanym informatycznie i funkcjonalnie z już istniejącymi w naszym mieście programami: „Nowosądecka Karta Rodziny” i „Nowosądecka Karta Seniora” oraz mogła być wykorzystywana do zapisywania innych danych i uprawnień.

Podczas ostatniego spotkania online z mieszkańcami, prezydent Handzel potwierdził, że “prawdopodobny” termin wprowadzenia “Karty Nowosądeczanina” to 1 stycznia 2020 roku. Zdradził, że wciąż trwają analizy, czy obiecany darmowy parking dla mieszkańców to czas postoju 1,5 czy 2 godziny.

– Według fachowców ten czas jest wystarczający, aby zjeść obiad, odbyć spotkanie, załatwić sprawę w urzędzie – tłumaczył Ludomir Handzel. Dodał, że maksymalnie dwie godziny bezpłatnego postoju powinny wymusić rotację aut na parkingu i nie powodować zostawiania samochodów na całe dnie.

(JO)