Strona główna Wiadomości

Kolejne pomysły na zagospodarowanie Rynku Maślanego i jego okolicy

zagospodarowanie Rynku Maślanego w Nowym Saczu wizualizacja
Wizualizacja zagospodarowania terenu wokół Rynku Maślanego. Fot. UMNS

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel na spotkaniu z mieszkańcami przedstawił zarys koncepcji rewitalizacji Rynku Maślanego i okolicznego terenu, który według niego powinien stać się “bramą do Starego Miasta”. Mowa była o wielopoziomowym, podziemnym parkingu, trawiastym zadaszeniu placu targowego a nawet budowie nowej siedziby Urzędu Miasta. To już kolejna zapowiedź w ostatnich dwóch dekadach zagospodarowania na nowo tego terenu.

– Zabieramy się do pracy. Zabieramy się do tego, aby Maślany Rynek, ta perełka, którą mamy w Nowym Sączu, gdzie wszyscy sądeczanie się pojawiają, odżyła. Żebyście mieli godne warunki do działania i do pracy, żeby można było powiedzieć, że tam jest miejsce, które ponownie rozkwitło – mówił Ludomir Handzel głównie do kupców z Rynku Maślanego.

Prezydent wraz z architektem Jakubem Potoczkiem przedstawili pomysły na rewitalizację terenu między ul. Grybowską, Sobieskiego i Matejki. Jednym z jej elementów mogłaby być budowa podziemnego, wielopiętrowego parkingu, z wjazdem z Bulwaru Narwiku. – Marzy mi się, żeby ten parking był bramą do tej części Nowego Sącza – mówił prezydent.

Wizualizacja zagospodarowania terenu wokół Rynku Maślanego. Widok od strony Bulwaru Narwiku z wjazdem do podziemnego parkingu. Fot. UMNS

Jak czytamy w komunikacie Biura Prasowego Urzędu Miasta Nowego Sącza, “w grę wchodzi także wygospodarowanie miejsca na budynek, który mógłby pełnić funkcję Urzędu Miasta”.

Ludomir Handzel podkreśla jednocześnie, że funkcja handlowa Rynku Maślanego nie byłaby naruszona.

W komunikacie czytamy, że spotkanie miało głównie na celu zachęcenie do dyskusji “bo to kupcy z Maślanego Rynku ostatecznie zdecydują, jakie pomysły władz Nowego Sącza najbardziej im odpowiadają”. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób i kiedy taka decyzja miałaby zapaść.

Wizualizacja zagospodarowania terenu wokół Rynku Maślanego. Widok od strony ul. Kościuszki. Fot. UMNS

Zapowiedzi zagospodarowania rejonu Rynku Maślanego pojawiły się już na początku XXI w., za prezydentury Józefa Antoniego Wiktora. Mówiono, że po planowanym opuszczeniu terenu i budynków przy ul. Grybowskiej przez Państwową Straż Pożarną (ostatecznie stało się to dopiero w 2012 roku), Miasto zbuduje halę targową oraz dwupoziomowy parking.

W 2015 roku prezydent Ryszard Nowak potwierdzał, że koncepcja budowy wielopoziomowego, podziemnego parkingu pod Rynkiem Maślanym, jest “od dłuższego czasu rozważana”. Jak przeszkodę w finalizacji projektów podawano niezakończoną (aż do dziś) kwestią przekazania Miastu przez Skarb Państwa terenów po PSP.

W tym samym 2015 roku zapowiedziano ogłoszenie konkursu na zagospodarowanie tej okolicy (konkurs nigdy się nie odbył). „W zamierzeniach jest utworzenie: biblioteki z czytelnią multimedialną, pełnowymiarowej i wielofunkcyjnej sali gimnastycznej, centrum wystawienniczo-konferencyjnego, dwupoziomowego parkingu podziemnego na kilkaset miejsc, a także przywrócenie dawnego przebiegu ulicy Sobieskiego, tak aby łączyła się bezpośrednio z ulicą Długosza. Nowe plany zagospodarowania placu po remizie strażackiej to także nowa forma popularnego Rynku Maślanego, gdzie będą dostępne artykuły spożywcze oraz kwiaty. Dodatkowo będzie to miejsce sprzedaży produktów o charakterze regionalnym” – głosił komunikat Urzędu Miasta z 19 sierpnia 2015 roku.

W połowie 2017 roku Prezydent Miasta Nowego Sącza powołał zespół „do spraw przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu obejmującego tzw. „Rynek Maślany” i terenu po byłej siedzibie Państwowej Straży Pożarnej”. Efektów pracy komisji nigdy nie podano do publicznej wiadomości.

W 2018 roku do wieloletnie prognozy finansowej budżetu miasta wpisano kilka pozycji, m.in. „Realizacja zmiany sposobu zagospodarowania Rynku Maślanego wraz z niezbędną dokumentacją” (z realizacją w latach 2020 – 2023) oraz „Przebudowa układu komunikacyjnego ulicy Sobieskiego w Nowym Sączu” (z wykonaniem w 2020 roku). Podkreślano wówczas, że na terenach wokół Rynku Maślanego powstanie hala targowa oraz nowoczesna, multimedialna biblioteka (“mediateka”) oraz być może – po wykonaniu badań geologicznych – podziemny parking.

(JO)