Strona główna Wiadomości

Kolejny magisterski kierunek na PWSZ w Nowym Sączu

Mariusz Cygnar rektor PWSZ w Nowym Sączu
Rektor PWSZ w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof.nadzw. i Alicja Wąsowicz, dyrektorka Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach po podpisaniu porozumienia o współpracy. Fot. PWSZ w Nowym Sączu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu uruchamia od przyszłego roku akademickiego w Instytucie Ekonomicznym swój czwarty kierunek II stopnia (magisterski).

– Po dłuższych staraniach, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, został przyznany do prowadzenia przez PWSZ w Nowym Sączu, w Instytucie Ekonomicznym, kierunek pod nazwą ekonomika i organizacja przedsiębiorstw – poinformował prof. Tadeusz Kudłacz, dyrektor Instytutu Ekonomicznego sądeckiej uczelni.

Studia na nowym kierunku trwać będą 4 semestry, a program obejmuje ponad 30 przedmiotów (w tym naukę języka obcego w stopniu zaawansowanym) i łącznie trzy miesiące praktyk. Nabór na nowy kierunek odbywać się będzie bez egzaminu wstępnego, na zasadzie konkursu wyników nauki z I stopnia studiów. Przyjętych ma zostać 90 osób na bezpłatne studia stacjonarne i 60 osób na niestacjonarne.

Rektor Uczelni dr hab. inż. Mariusz Cygnar zapowiedział w czwartek także modyfikację niektórych specjalności i zmianę wybranych planów i programów kształcenia od roku akademickiego 2016/2017. – W Instytucie Technicznym pojawi się specjalność inżynieria systemów ekoenergetycznych; w Instytucie Kultury Fizycznej pojawią się trzy nowe specjalności: trener personalny, kinezygerontoprofilaktyka oraz wychowanie fizyczne w służbach mundurowych; na kierunku Edukacja Artystyczna specjalność edukacja artystyczna z terapią zajęciową oraz sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią – wylicza rektor Cygnar.

Rektor PWSZ potwierdził również starania o kolejny, piąty kierunek kształcenia II stopnia – mechatronika oraz nowy kierunek I stopnia – lingwistyka dla biznesu.

Także w czwartek rektor PWSZ podpisał porozumienie o objęciu patronatem Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach. Placówka w Marcinkowicach to już 17 szkoła partnerska współpracująca z nowosądecką PWSZ.

Obecnie w skład Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu wchodzi 6 instytutów: Ekonomiczny, Języków Obcych, Kultury Fizycznej, Pedagogiczny, Techniczny oraz Zdrowia, które oferują 13 kierunków i ponad 30 specjalności kształcenia. Po 3-latniej nauce otrzymuje się tytuł licencjata. Od 4 lat funkcjonują studia II stopnia – magisterskie – w Instytucie Technicznym na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji a od obecnego roku akademickiego rozpoczęto naukę na studiach II stopnia na dwóch kolejnych kierunkach: Pedagogika oraz Pielęgniarstwo.

Na uczelni studiuje około 4 tysięcy osób, a od początku działalności PWSZ w Nowym Sączu ukończyło ponad 14 600 absolwentów.

(iw)