Strona główna Wiadomości

Komitet mieszkańców będzie mógł przedstawić własną inicjatywę uchwałodawczą

Reklama
obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w Nowym Sączu
Panorama Nowego Sącza. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Na najbliższej sesji Rady Miasta powinna zostać przyjęta uchwała “w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia przez mieszkańców miasta Nowego Sącza obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych” dzięki której Komitet z poparciem co najmniej 300 osób będzie mógł wnieść pod obrady swój projekt uchwały.

Według projektu, aby wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą trzeba powołać co najmniej 5-osobowy Komitet, który przygotuje tytuł uchwały, treść, podstawę prawną, uzasadnienie. W przypadku, gdy podjęcie uchwały wiązać się będzie z koniecznością finansowania z budżetu Miasta, trzeba będzie wskazać źródła finansowania oraz oszacować skutki finansowe realizacji uchwały.

Zawiadomienie Komitetu o przygotowanym projekcie uchwały będzie zbadane pod kątem formalno-prawnym “w szczególności w celu jego analizy pod kątem zgodności z zadaniami realizowanymi przez Miasto Nowy Sącz i zakresem kompetencji Rady oraz możliwości finansowania działań będących przedmiotem inicjatywy”.

Jeśli wszystko będzie w porządku, Komitet będzie mógł przystąpić do kampanii promującej projekt oraz zbierania podpisów mieszkańców pod projektem (trzeba zgromadzić podpisy co najmniej 300 pełnoletnich osób zamieszkałych w Nowym Sączu).

Jeśli wszystkie wymogi formalne zostaną spełnione, obywatelski projekt uchwały będzie musiał trafić pod obrady najbliższej (po jego złożeniu) sesji Rady Miasta, lecz nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia.

Przyjęte regulacje wynikają z przyjętej w zeszłym roku ustawy “zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych”.

Jak podkreślają zwolennicy wprowadzenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, jest ona narzędziem angażowania mieszkańców w sprawy wspólnoty samorządowej, podnosi jakość działania samorządu terytorialnego, pozwala lepiej poznać potrzeby mieszkańców, wprowadzać w życie ich pomysły i przez to zwiększać poczucie odpowiedzialności za wspólnotę lokalną.

(JO)

Reklama