Strona główna Wiadomości

Komunalna NOVA żąda więcej pieniędzy. Inaczej grozi jej upadek

zarząd NOVA Sp. z o.o.
Fot. JO / Twój Sącz

Prezes komunalnej spółki NOVA Krzysztof Krawczyk wraz ze swoim zastępcą Dawidem Bednarskim przedstawili w środę trudną sytuację finansową firmy. Dzień wcześniej Rada Miasta nie zgodziła się na debatę w sprawie NOVA Sp. z o.o.

Według kierującego spółką NOVA od lutego br. Krzysztofa Krawczyka, znajduje się ona w dramatycznej sytuacji finansowej. W 2018 roku miejska spółka zajmująca się m.in. odbiorem odpadów komunalnych oraz prowadzeniem wysypiska śmieci, miała ponad 1,5 mln zł straty brutto. W pierwszym półrocz br. strata wynosi już 2,4 mln zł.

Zdaniem prezesa Krawczyka powodem jest niewystarczająca rekompensata ze strony Urzędu Miasta Nowego Sącza, wynosząca 0,5 mln zł netto miesięcznie. – Kwota ta jest niewystarczająca na pokrycie kosztów i powoduje rosnące straty finansowe Spółki począwszy od 2018 r. – przekonuje prezes zarządu NOVA.

Krawczyk podkreśla, że miesięczne koszty spółki z tytułu powierzenia jej gospodarowania odpadów z terenu miasta przekraczają milion złotych. – Przy wypłacanej rekompensacie w wysokości 502 500 zł netto miesięcznie Spółka nie jest w stanie pokryć nawet kosztów, które nie są zależne od niej – podkreśla Krzysztof Krawczyk zwracając także uwagę na „drastyczny wzrost kosztów zagospodarowania odpadów przekazywanych na zewnątrz”.

Władze spółki twierdzą, że w wyniku powstawania rosnących strat finansowych NOVA wkrótce nie będzie w stanie prowadzić bieżącej działalności ani dokonać koniecznych inwestycji.

– W związku z powyższym Spółka podtrzymuje stanowisko o konieczności podwyższenia wysokości rekompensaty z tytułu realizacji powierzonego zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych z Nowego Sącza. W przeciwnym wypadku NOVA Sp. z o.o. począwszy od 1 sierpnia 2019 r. nie będzie w stanie sprostać zobowiązaniom finansowym, co doprowadzi Spółkę do niewypłacalności i do upadku oraz konieczności likwidacji – czytamy w stanowisku spółki przedstawionym w środę.

Dzień wcześniej, we wtorek, Rada Miasta Nowego Sącza większością głosów radnych PiS i klubu „Wybieram Nowy Sącz” nie zgodziła się na proponowaną przez prezydenta Ludomira Handzla debatę o sytuacji w spółce NOVA. Przewodnicząca RM odmówiła również możliwości zabrania głosu prezydentowi Nowego Sącza. Radni opozycyjni w stosunku do prezydenta przegłosowali także uchwałę nakazującą prezydentowi przedstawienia programu naprawczego dla spółki.

(JO)