Strona główna Wiadomości

Komunalna spółka Sądecka Infrastruktura Miejska do likwidacji

Wjazd na parking oraz do siedziby spółki SIM przy ul. Grybowskiej. Fot. TK / Twój Sącz

Na najbliższej sesji Rady Miasta Nowego Sącza pod głosowanie trafi projekt uchwały „w sprawie rozwiązania spółki Sądecka Infrastruktura Miejska”. Wymyślona przez poprzednie władze spółka zajmująca się m.in. zarządzaniem Strefą Płatnego Parkowania przynosi straty. Prezydent miasta proponuje powierzenie jej dotychczasowych zadań innym spółkom komunalnym.

Sądecka Infrastruktura Miejska została powołana pod koniec 2015 roku z inicjatywy ówczesnego prezydenta Ryszarda Nowaka i przy akceptacji większości radnych. Miała zajmować się m.in. obsługą miejskich parkingów, strefy płatnego parkowania i pobieraniem opłaty targowej. W uzasadnieniu potrzeby jej utworzenia przekonywano, że spółka w całości zależna od samorządu będzie efektywniej gospodarować miejskim majątkiem. Opozycyjni radni twierdzili z kolei, że tworzenie nowej spółki nie jest konieczne a jest jedynie kosztownym sposobem na utworzenie intratnych stanowisk ze stanowiskiem prezesa dla ustępującego wówczas z funkcji sekretarza miasta Marka Oleniacza na czele.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały w sprawie rozwiązania SIM, spółka w zeszłym roku odnotowała 169 tys. zł straty a „prognozowany wynik finansowy Spółki za rok 2019 to strata w wysokości około 65 000 zł”. – Zgodnie z dokonaną przez Zarząd Spółki analizą dotychczas realizowane działania i zadania nie są wystarczające do samofinansowania się Spółki – czytamy m.in. w uzasadnieniu.

Według projektodawcy, brak podjęcia uchwały o rozwiązaniu Sądeckiej Infrastruktury Miejskiej „może wiązać z się z powstaniem stanu niewypłacalności i koniecznością ogłoszenia upadłości przez Spółkę”.

Zadania realizowane do tej pory przez SIM miałyby zostać przekazane do innych spółek komunalnych, na czele STBS oraz MPK. „Proces likwidacyjny zostałby również przeprowadzony z poszanowaniem praw pracowników zatrudnionych w Spółce, z których wszyscy otrzymają propozycję pracy” – podkreślono w uzasadnieniu projektu uchwały.

Sądecka Infrastruktura Miejska zatrudniała w ubiegłym roku 29 osób na etatach i kolejne 7 na umowę-zlecenie. Z zarządzania parkingami oraz obsługi strefy płatnego parkowania zarobiła około 500 tys. zł ale tyle samo wydała na „koszty ogólnego zarządu” czyli pensje, utrzymanie biura czy zlecanie usług na zewnątrz. Spółka straciła natomiast m.in. na prowadzeniu szaletu miejskiego, zarządzaniu miejskimi nieruchomościami oraz funkcjonowaniu działu inwestycji i remontów.

W 2018 roku całkowite przychody SIM wyniosły 2,13 mln zł – na wynagrodzenia wydano 1,52 mln zł czyli 71 procent przychodów.

Dotychczasowa działalność spółki to seria wpadek i przykładów niekompetencji poprzednich władz. Np. prezes spółki długo opierał się przed wprowadzeniem bezgotówkowych form płacenia w parkomatach podając publicznie nieprawdę, jakoby jakakolwiek zmiana funkcjonalności parkomatów, w tym ta polegająca na wprowadzeniu możliwości dokonywała opłat za pomocą kart płatnych metodą zbliżeniową, wymaga dokonania zmiany stosownej uchwały Rady Miasta Nowego Sącza.

Gdy w końcu wprowadzono możliwość płatności za postój w Strefie Płatnego Parkowania kartami oraz za pomocą aplikacji na smartfony (wydając na to niemal 300 tys. zł), nawet nie poinformowano o tym kierowców. Do dziś, ponad rok od wprowadzenia, na parkomatach nie ma nawet żadnej informacji o tym, że za postój można płacić używając „komórki”.

Poprzednie władze powierzyły SIM również rolę inwestora zastępczego przy realizacji przebudowy i rozbudowy stadionu miejskiego przy ul. Kilińskiego. Spółka poniosła w związku z tym spore koszty, ale zadanie to po cichu odebrano SIM już po kilku miesiącach (wcześniej zakładano pełnienie tej funkcji przez SIM aż do czasu zakończenia budowy) i przekazano do wydziału inwestycji w UM.

Spółka SIM „zasłynęła” także próbą umieszczenia w składzie jej rady nadzorczej żony byłego wiceprezydenta miasta Wojciecha Piecha. Żona wiceprezydenta Nowego Sącza nie mogła zasiąść w radzie nadzorczej SIM. Jej wybór jest nieważny

Sądecka Infrastruktura Miejska nie potrafiła sobie poradzić nawet z remontem oraz późniejszym utrzymaniem miejskiego szaletu przy ul. Wazów, który po dwóch miesiącach funkcjonowania został zamknięty.

W grudniu ubiegłego roku wymieniono radę nadzorczą spółki SIM oraz odwołano prezesa Marka Oleniacza. W lutym prezydent Ludomir Handzel poinformował o wynikach audytu w spółce i o stratach przewyższających kapitał zakładowy (100 tys. zł) Sądeckiej Infrastruktury Miejskiej. Miejska spółka SIM ma stratę przewyższającą kapitał zakładowy. Przychody wydała na pensje

Natomiast w marcu byłemu prezesowi podano pomocną dłoń z Krakowa, z należącej do samorządu województwa małopolskiego spółki Regionalne Centrum Administracyjne. Oleniacz zasiadał wcześniej w jej radzie nadzorczej. RCA została powołana w 2012 roku aby zbudować nową siedzibę dla urzędu marszałkowskiego i podległych mu jednostek przy Rondzie Grzegórzeckim w Krakowie. Do dziś nie zdołano nawet wyłonić wykonawcy inwestycji. Według wcześniejszych wypowiedzi marszałka Witolda Kozłowskiego, nowy prezes Oleniacz ma m.in. za zadanie znalezienie oszczędności przy realizacji szacowanej nawet na 300 mln zł inwestycji.

(JO)