Strona główna Twoje miasto

Konferencja „140 lat kolei w Nowym Sączu”

Reklama

konferencja 140 lat kolei w Nowym SączuW sali posiedzeń im. Stanisława Małachowskiego w sądeckim ratuszu odbyła się konferencja pod nazwą „140 lat kolei w Nowym Sączu”, będąca częścią obchodów 140-lecia firmy NEWAG. W konferencji uczestniczył Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, który objął konferencję patronatem honorowym.

Prezydent Ryszard Nowak nawiązał do trwających rozmów na temat rozwiązań połączeń kolejowych pomiędzy Nowym Sączem, a Krakowem oraz możliwości skrócenia czasu przejazdu pomiędzy miastami. – To jest  czas, aby kolej znowu stała się ważną, a nawet najważniejszą, formą komunikacji pomiędzy Nowym Sączem a Krakowem, tak jak była kiedyś – powiedział Prezydent.

Zdaniem Ryszarda Nowaka ulokowane na terenie miasta kolejnictwo odegrało znacząca rolę w jego rozwoju. – 140 lat kolei w Nowym Sączu to 140 lat rozwoju naszego miasta. Bez kolei w Nowym Sączu miasto byłoby w zupełnie innej pozycji. Kolej i zakłady kolejowe dały miastu szansę na rozwój i ta szansa została wykorzystana. Kolej to rozwój kultury, edukacji i infrastruktury. Nowy Sącz koleją stał i mam nadzieję, że poprzez dalsze inwestycje Nowy Sącz dalej koleją stać będzie – mówił Prezydent.

Ryszard Nowak wyraził swoją aprobatę do działań podejmowanych na rzecz propagowania historii kolejnictwa w Nowym Sączu i regionie. – Kolej dała nam wiele osób, które wpisały się na trwałe w historię miasta i jego losów. Z wielką przyjemnością mogę powiedzieć,  że tak dzieje się nadal, że są osoby, którym bliski jest rozwój kolejnictwa na Sądecczyźnie. Ryszard Nowak powiedział także, że historia firmy NEWAG jest na to najlepszym przykładem. – Jest to firma na najwyższym europejskim, a nawet światowym poziomie, która poprzez ekspansję przejmuje kolejne rynki – dodał Prezydent.

Zbigniew Konieczek mówił o historii sądeckiej kolei i najbliższych planach firmy NEWAG. – W 1876 roku decyzja o budowie kolei, która połączyła Nowy Sącz ze światem, zapadła w Wiedniu. Wtedy Franciszek Józef, cesarz Austrowęgier, podjął tę decyzję oczywiście przy wsparciu Sądeczan. Teraz po 140 latach koło historii zatacza krąg i mamy znowu niepowtarzalną okazję, aby może 150-lecie kolei świętować jadąc do Krakowa przez Podłęże – Piekiełko w godzinę. Jeżeli tak się stanie to znowu po 150 latach Nowy Sącz dostanie kolejną szansę, bo transport i przemieszczanie się sprawiają, że się rozwijamy – powiedział prezes firmy NEWAG.

20161015_140_lat_kolei_w_nowym_saczu_08Zbigniew Konieczek zaprosił wszystkich zgromadzonych na uroczyste przekazanie, 28 listopada o godzinie 11:00 na Dworcu PKP w Nowym Sączu, 6. pociągów i 30. wagonów, które zostały wyprodukowane w Nowym Sączu i będą woziły pasażerów pomiędzy Krynicą, a Krakowem, także przez Nowy Sącz. Zbigniew Konieczek podkreślił także, że jeżeli pociągiem do Krakowa dojedziemy w ciągu 2 godzin to kolej stanie się konkurencyjna w stosunku do autobusów.

Podczas konferencji prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie Lidia Żakowska powiedziała: – Dziękuję Panu Prezydentowi za całość współpracy, która sprawiła, że dzisiaj w tym pięknym miejscu i pięknej sali możemy rozmawiać o naszych pięknych jubileuszach. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie w tym roku obchodzi jubileusz 70-lecia. SITK kontynuuje myśl inżynierską, która powstała z potrzeby komunikacji i pozwoliła na rozwój Południa Polski.

Prezes SITK zwróciła uwagę zebranych na rolę kolei, którą odegra ona w przyszłości. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że tematyka związana z koleją przeżywa obecnie wielki renesans, nawet jeśli kochamy nasze samochody to koleje to  przyszłość dla zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu patrzymy na kolej z nadzieją, a planiści i wszyscy, którzy mają tego świadomość zdają sobie sprawę, że dbałość o to, aby kolej rozwijała się w sposób właściwy decyduje o szybkim, czystym ekologicznie i zrównoważonym transporcie – mówiła Lidia Żakowska.

Podczas konferencji zaprezentowany został szereg referatów poświęconych tematyce kolei i jej rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem roli Sądecczyzny w tym procesie. Konferencję rozpoczęło wystąpienie Jerzego Hydzika, który mówił o 140 latach kolei w Nowym Sączu. Leszek Zakrzewski podczas swojego wystąpienia przedstawił kolejne etapy rozwoju infrastruktury kolejowej w Nowym Sączu, skupiając się na okresie do 1918 roku. Scharakteryzował także Stację Rozdziałową w Nowym Sączu i pierwsze parowozy na linii Tarnowsko – Leluchowskiej.

Na temat ruchu pasażerskiego na linii kolejowej Tarnów – Nowy Sącz – Muszyna do 1914 roku mówił Tomasz Machowski. Wśród prezenterów znaleźli się także Łukasz Wideł, który przedstawił pociągi retro, jako oczekiwany produkt Sądecczyzny i całej Małopolski, oraz Stanisław Koruszewicz, który poruszył kwestie etyki zawodowej. Referat dotyczący budowy nowej linii kolejowej Podłęże – Muszyna przedstawił Piotr Majerczak, a przedstawiciel firmy NEWAG zaprezentował najważniejsze postacie w historii firmy i kolei oraz wydarzenia.

20161015_140_lat_kolei_w_nowym_saczu_28Organizatorami uroczystych obchodów rocznicy „140 lat kolei w Nowym Sączu” były Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie.

tekst i zdjęcia Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl
Reklama