Strona główna Twoje miasto

Konsultacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Reklama
konsultacje
Marszałek Marek Sowa na spotkaniu w Miasteczku Galicyjskim. Fot. UMWM

Trwają konsultacje społeczne dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Pierwsze spotkanie pod hasłem „Nowa szansa – nowe wyzwania” odbyło się w poniedziałek (23 marca) w Nowym Sączu. Ile pieniędzy trafi do subregionu sądeckiego? I jakie projekty mają szansę na realizację? Na te pytania odpowiadali marszałek Marek Sowa i członek zarządu województwa Leszek Zegzda.

Konsultacje społeczne potrwają do 10 kwietnia. Dopiero po rozpatrzeniu uwag zostaną przyjęte kryteria wyboru projektów i ruszą procedury konkursowe.

– Czekamy na uwagi. Zależy nam na tym, aby ten dokument był znany, aby się państwo z nim zapoznali – mówił marszałek Marek Sowa. Marszałek wyjaśnił strukturę programu regionalnego oraz możliwości wsparcia dla subregionów w ramach poszczególnych osi priorytetowych. – Mamy do dyspozycji blisko 2,9 mld euro – przypomniał. – Zmieniło się jednak podejście do programu regionalnego. W poprzedniej perspektywie realizowaliśmy przede wszystkim takie projekty, które pozwalały nam nadrobić zaległości cywilizacyjne. Teraz będziemy wspierać takie projekty, dzięki którym będzie się poprawiać zamożność regionu i jakość życia w Małopolsce.

W każdym z subregionów działają Fora Subregionalne, które są organem doradczym i opiniodawczym dla działań Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie polityki wspierania rozwoju subregionów. To właśnie w ramach Forów będą zapadać decyzje dotyczące projektów, które będą miały szansę na dofinansowanie. Podkreślał to Leszek Zegzda, członek Zarządu Województwa Małopolskiego. – Najważniejszymi partnerami są subregiony, gminy, nasze otoczenie. Chodzi o to, żeby jak najlepiej dopasować projekty do lokalnych potrzeb i oczekiwań. Wszystkie działania objęte ścieżką subregionalną zostaną tutaj, w etapie przedkonkursowym, przeanalizowane.

W spotkaniu w Nowym Sączu wzięli udział lokalni samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Sądecczyzny.

tekst przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Reklama