Strona główna Wiadomości

Kontrakt Terytorialny dla Małopolski zatwierdzony przez rząd

Kontrakt Terytorialny (UMWM) ostateczna-page-009
Prjekty kolejowe w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego. Fot. UMWM

Rząd zatwierdził dziś (4 listopada) Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego – swoistą umowę z władzami województwa na realizację wielu przedsięwzięć. W umowie zapisano m.in. budowę linii kolejowej Podłęże – Piekiełko i modernizację linii Chabówka – Nowy Sącz, projektowanie drogi Nowy Sącz – Brzesko i budowę pierwszego odcinka do Łososiny oraz budowę fragmentu obwodnicy Nowego Sącza.

Kontrakt Terytorialny jest nowym instrumentem uzgadniania przedsięwzięć między rządem a samorządem województwa. Dzięki niemu możliwe będzie skoncentrowanie środków finansowych na najważniejszych dla Małopolski zadaniach rozwojowych. Kontrakt, który zawiera wspólnie uzgodnione cele rozwoju dotyczące regionu, przedsięwzięcia priorytetowe oraz sposób ich koordynacji jest wzajemnym zobowiązaniem strony rządowej i samorządowej. Ustalenia poczynione w toku negocjacji kontraktu terytorialnego znajdą swoje odzwierciedlenie w zapisach poszczególnych programów operacyjnych – zarówno krajowych, jak i regionalnego, które stanowić będą źródła finansowania uzgodnionych przedsięwzięć.

Dzisiaj rząd zatwierdził Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego. W przyszłym tygodniu dokument zostanie podpisany. W Kontrakcie zagwarantowane zostały źródła finansowana przede wszystkim dla projektów z zakresu infrastruktury transportowej i ochrony zdrowia – poinformował na konferencji prasowej marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa.

W trakcie pierwszej rundy negocjacji dot. Kontraktu Terytorialnego, która odbyła się w drugiej połowie września br., strona rządowa i Zarząd Województwa Małopolskiego uzgodniły przede wszystkim przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury transportowej i ochrony zdrowia. Na liście podstawowej znalazły się inwestycje o łącznej wartości ok. 24 mld zł. W odniesieniu do tych zadań zostały już ustalone warunki ich realizacji, w tym źródła finansowania – informuje biuro prasowe urzędu marszałkowskiego. W pozostałych obszarach tematycznych planowanych do objęcia kontraktem terytorialnym negocjacje nie zostały jeszcze zakończone. Ich dalszy przebieg uzależniony jest od wyników ustaleń z Komisją Europejską odnośnie sposobu wykorzystania środków z funduszy strukturalnych w okresie 2014-2020.

Uzgodniona z rządem w pierwszej turze negocjacji lista zwiera następujące zadania:

Projekty drogowe (lista podstawowa)

Droga S-7 Warszawa – Rabka, na odcinku Lubień – Rabka (3,46 mld zł)
Droga S-7 Warszawa – Rabka, na odcinku granica województwa – węzeł Igołomska w Krakowie (2,89 mld zł)
S-1 Pyrzowice – Bielsko Biała (3,8 mld)
Przygotowanie dokumentacji dla drogi krajowej Brzesko – Nowy Sącz i budowa odcinka Łososina Dolna – Nowy Sącz po zakończeniu prac dokumentacyjnych. (500 mln zł)
Obwodnica Zabierzowa w ciągu DK79 (400 mln zł)
Obwodnica Zatora w ciągu DK28, odcinek o długości 2,4 km (46 mln zł)
Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73 (220 mln zł)
Obwodnica Nowego Sącza w ciągu DK28 (30 mln zł)
Budowa nowego węzła na autostradzie A4 w Podłężu oraz połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych (70 mln zł)
Węzeł „Bochnia”: Budowa połączenia autostrady A4 z drogą krajową nr 4 – węzeł „Bochnia” (95 mln zł)
Węzeł „Wierzchosławice”: (a) Budowa połączenia autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 975 – węzeł „Wierzchosławice”; (b) Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie (135 mln zł)

Projekty kolejowe (lista podstawowa)
Prace na linii kolejowej E-30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej – odcinki na terenie województwa małopolskiego (1,7 mld zł)
Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice – odcinki na terenie województwa małopolskiego (438 mln zł)
Prace na liniach kolejowych nr 138, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice – Bytom – Chorzów Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka – odcinki na terenie województwa małopolskiego (300 mln zł)
Prace na linii kolejowej nr 8 odc. Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów – odcinki na terenie województwa małopolskiego (110 mln zł)
Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec – odcinki na terenie województwa małopolskiego (220 mln zł)
Modernizacja linii kolejowej Katowice – Kraków (szybkie połączenie) – (1,68 mld zł)
Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki (359,8 mln zł)
Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz (6 mld zł)
Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odc. Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice – granica województwa (160 mln zł)

Infrastruktura ochrony zdrowia (lista podstawowa)
Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim (wieloletni program rządowy o szacunkowej wartości 1,23 mld zł. Przy czym dofinansowanie z budżetu państwa ma wynieść 800 mln zł, a środki własne inwestora – 430 mln zł. Dodatkowo Zarząd Województwa Małopolskiego zadeklarował przeznaczenie z regionalnego programu operacyjnego 60 mln euro na doposażenie szpitala).
Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie (wieloletni program rządowy, wartość kosztorysowa – 201,3 mln zł).

z, źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Kontrakt Terytorialny (UMWM) ostateczna-page-008
Projekty drogowe w województwie zapisane w Kontrakcie Terytorialnym dla Małopolski. Fot. UMWM