Strona główna Twoje miasto

Ksiądz Prałat Alfred Kurek uhonorowany w Starym Sączu

Reklama
kurek1
Fot. UM Stary Sącz

Wręczenie aktu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Starego Sącza” zasłużonemu starosądeckiemu Kapłanowi odbyło się na uroczystym posiedzeniu Rady Miejskiej Starego Sącza w piątek 20 czerwca 2014 r. w sali widowiskowej historycznego budynku starosądeckiego „Sokoła”.

O przyznaniu tytułu bardzo oszczędnie nadawanego w wielowiekowej historii miasta zdecydowali radni miejscy jednogłośnie, w odpowiedzi na wniosek Burmistrza Starego Sącza.

Mowę pochwalną na cześć Honorowego Obywatela, w tym roku obchodzącego jubileusz 50-lecia kapłaństwa, przed publicznością szczelnie wypełniającą dużą salę „Sokoła”, wygłosił wiceprzewodniczący rady Marian Lis. Multum ciepłych słów uznania i zasłużonych podziękowań usłyszał Ksiądz Prałat także od burmistrza Jacka Lelka, posła i honorowego obywatela Starego Sącza Mariana Cyconia, posła Andrzeja Romanka, senatora Stanisława Koguta, posła Arkadiusza Mularczyka oraz wielu osób i delegacji ustawiających się w długiej kolejce do gratulacji, podziękowań i życzeń.

Wzruszony Jubilat cierpliwie wszystkich wysłuchiwał, przyjmował gratulacje, bukiety kwiatów i upominki, dzielił się refleksjami ze swojej posługi kapłańskiej w Starym Sączu i dziękował wszystkim czterem burmistrzom, z którymi współpracował w czasie sterowania parafią.

Ksiądz prałat Alfred Kurek jest żywą ikoną Starego Sącza, z którym jest związany od ponad 40 lat. Urodził się 12 lipca 1939 r. w Lubczy k/Tarnowa, uczęszczał do liceum w Pilźnie, później wstąpił do seminarium w Tarnowie, święcenia kapłańskie przyjął w 1964 r. Zanim przybył do Starego Sącza posługiwał w Łącku i Tarnowie. W parafii św. Elżbiety Węgierskiej był wikariuszem, a następnie proboszczem (1986-2009). Był też dziekanem starosądeckiego dekanatu. Troszczył się o parafian, zabytkowy kościół, dom parafialny i inne obiekty sakralne (organizował przedsięwzięcia budowlane i konserwatorskie), wychowywał młodzież. Angażował się w wydarzenia społeczno-kulturalne, otwierał świątynię na koncerty muzyki poważnej, m.in. festiwalu muzyki dawnej, patronował parafialnemu czasopismu Z Grodu Kingi. Witał w Starym Sączu papieża Jana Pawła II (był przewodniczącym komitetu organizacyjnego wizyty; posiada tytuł prałata honorowego Ojca Świętego) i prof. Lecha Kaczyńskiego, pierwszego prezydenta RP, który odwiedził miasto. W 2004 r. został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”, nadaną uchwałą Rady Powiatu Nowosądeckiego za działania na rzecz ochrony zabytków sakralnych i dóbr kultury regionu. W 2010 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji UM w Starym Sączu