Strona główna Wiadomości

Łącznik obwodnic północnej i zachodniej nie wcześniej niż w 2020 r.

łącznik obwodnicy Nowego Sącza i Chełmca1,6-kilometrowy odcinek łącznika między obwodnicami Nowego Sącza: północną i zachodnią nie powstanie wcześniej, niż pierwotnie zaplanowano. Według Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad ten fragment ma zostać wykonany i oddany do użytkowania do końca 2020 roku.

Tak wynika z harmonogramu realizacji zadania przekazanego gminie Chełmiec przez wybranego właśnie projektanta – firmę Sweco – oaz zleceniodawcę inwestycji, GDDKiA.

Przedsięwzięcie o nazwie „Budowa obwodnicy Chełmca i Nowego Sącza w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Nowy Sącz – Przemyśl – granica Państwa od km 0+045,00 – 1+402,06 odcinek położony na terenie gminy Chełmiec” rozpoczyna przygotowywana obecnie „pre-koncepcja”. Ma powstać najpóźniej do kwietnia 2017 roku.

GDDKiA zakłada, że do końca czerwca 2017 roku zostanie przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza terenów przyszłej inwestycji a do 31 stycznia 2018 r. powinna zostać uzyskana prawomocna decyzja środowiskowa.

Wiosną 2018 r. zostanie ogłoszony przetarg zaprojektuj/wybuduj na wykonanie obwodnicy. Do końca 2020 r. obwodnica ma zostać wykonana i oddana do użytkowania – przewiduje harmonogram.

Tym samym nie potwierdzają się przewidywania i obietnice lokalnych polityków, m.in. starosty nowosądeckiego Marka Pławiaka, który podkreślał swoje rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju i mówił pod koniec ubiegłego roku o realnej, dwuletniej perspektywie budowy łącznika.

Natomiast jak poinformowała gmina Chełmiec, w fazie uzgodnień jest już koncepcja drogi dojazdowej do nowej obwodnicy – pomiędzy ul. Leśną a Węgrzynek. – Po uzgodnieniu drogi zlecony zostanie projekt budowlany i wykonanie wspomnianej drogi dojazdowej. Gmina zobligowała się do wykonania przedmiotowej drogi do końca 2018 roku – zapowiada Bernard Stawiarski, wójt Chełmca podkreślając, że przyspieszy to projektowanie nowego fragmentu obwodnicy.

Przypomnijmy, że łącznik o którym mowa to 1,6-kilometrowy fragment drogi od wylotu Obwodnicy Północnej Nowego Sącza przy ul. Marcinkowickiej w Chełmcu a nowym rondem w Biczycach Dolnych, gdzie rozpoczyna się ukończona w grudniu ub. roku Obwodnica Zachodnia.

Odcinek ten znalazł się już w 2014 roku w tzw. Kontrakcie Terytorialnym dla Małopolski (z dofinansowaniem w wysokości 30 mln zł). Potem jego budowa (jako obwodnica Nowego Sącza i Chełmca) znalazła się w ogłoszonym 26 sierpnia 2015 Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025). Lata realizacji łącznika według rządowego dokumentu to 2017 – 2020.

(JO)

Reklama