Strona główna Twoje miasto

Las Falkowski jako studium przypadku planowania partycypacyjnego

Las Falkowski
Fot. Google Maps

Główny Instytut Górnictwa realizuje projekt pt. „Planowanie partycypacyjne jako droga do integracji różnych grup zawodowych dla czynnej ochrony i zrównoważonego użytkowania przyrody polskich miast” (INTEGRAPLAN).

Projekt wychodzi naprzeciw współczesnemu paradygmatowi inteligentnego rozwoju miasta ukierunkowanego na wzmacnianie i trwałe wykorzystywanie jego zasobów przyrodniczych przez międzysektorową integrację działań różnych grup zawodowych wpływających na stan przyrody, jej ochronę, kształtowanie zielonej infrastruktury miasta, usługi ekosystemowe. Miasto Nowy Sącz jest jednym z pięciu wybranych polskich miast, gdzie będą realizowane prace projektowe. W ich realizację zaangażowane zostaną bezpośrednio i pośrednio różne grupy zawodowe związane z gospodarką miejskimi terenami przyrodniczymi. Przyjęta formuła realizacji projektu pozwoli na proaktywne i świadome kreowanie zmian w przestrzeni miejskiej, odpowiadające wyzwaniom zrównoważonego rozwoju.

Prace projektowe w Nowym Sączu zostaną przeprowadzone zgodnie z metodyką opracowaną przez Główny Instytut Górnictwa, opartą na dialogu i konsensusie w formie spotkań warsztatowych.

W Nowym Sączu, po przeprowadzeniu pierwszych spotkań warsztatowych, zidentyfikowano teren, który będzie przedmiotem studium przypadku. Jest nim Las Falkowski – cenny przyrodniczo leśny element miasta, który obecnie nie jest użytkowany. Realizowana koncepcja ma na celu włączenie tego obszaru do zielono-niebieskiej infrastruktury miasta oraz zwiększenie jego atrakcyjności dla mieszkańców.

Zakres działań zaplanowanych w projekcie przyniesie wielowymiarowy efekt edukacyjny – od teorii do praktyki, polegający na wzajemnym uczeniu i wymianie doświadczeń. Praca warsztatowa została zaplanowana w taki sposób, aby umożliwić wykorzystanie wiedzy wszystkich uczestników projektu, stworzyć sieć powiązań interesariuszy i w praktyce zastosować model partycypacji społecznej dla konkretnego terenu w Nowym Sączu.

Rezultaty wspólnej pracy zostaną opublikowane w ogólnodostępnym Poradniku: Jak współuczestniczyć w ochronie i korzystaniu z dobrodziejstw przyrody miasta? – poradnik integracji działań dla różnych grup zawodowych, który wraz z kompendium wiedzy i studium specjalistycznym, stanowić będzie kompleksowy zasób wiedzy z zakresu zarządzania i gospodarowania miejskimi zasobami przyrody.

Projekt przewiduje dwuletnią współpracę zespołów miejskich i eksperckich z grupami interesariuszy.

Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy warsztatów zdobędą praktyczne doświadczenie związane z zastosowaniem procedur partycypacyjnych budowy konsensusu i trwałej sieci współpracy, programowaniem scenariuszy ochrony i gospodarowania miejskimi terenami przyrodniczymi.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu i profilu na Facebooku, a także aktywnego włączenia się w prace zespołów miejskich i eksperckich w Nowym Sączu.

Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

tekst nadesłany przez Główny Instytut Górnictwa – Zespół Edukacji i Szkoleń

Jeśli chcesz poinformować mieszkańców Nowego Sącza o jakimś wydarzeniu, podzielić się przemyśleniami, uważasz, że dzieje się coś ciekawego, interesującego, intrygującego albo niepokojącego czy bulwersującego – opisz to, zrób zdjęcie, nagraj film i przyślij na redakcja@twojsacz.pl Najciekawsze materiały publikujemy w rubryce Twoje Miasto.

Reklama