Strona główna Twoje miasto

Laureaci 23. edycji konkursu „Nowy Sącz – Miastem Kwiatów i Zieleni”

konkurs Nowy Sącz – Miastem Kwiatów i Zieleni 2019

W Pałacu Młodzieży odbyło się rozstrzygnięcie 23. edycji konkursu „Nowy Sącz – Miastem Kwiatów i Zieleni” pod patronatem prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla. Nagrody wręczała wiceprezydent miasta Magdalena Majka.

Uroczystość rozpoczął występ dziecięcego zespołu folklorystycznego „Sądeczoki”. – Patrząc na te tańczące dzieci wydawało mi się, że to takie nasze kwiaty sądeckie – powiedziała wiceprezydent Magdalena Majka. – Pięknie wyhaftowane kwiaty na ich strojach nawiązują do dzisiejszego konkursu. To, co państwo przynieśliście ze sobą, te przepiękne ogrody – w ten sposób pomagacie, żeby Nowy Sącz był co roku miastem  coraz piękniejszym. To ogromna wasza zasługa – dodała pani wiceprezydent.

Konkurs miał charakter otwarty, udział w nim mogli wziąć mieszkańcy domów jedno- i wielorodzinnych, zarządy osiedli i jednostki organizacyjne z terenu miasta Nowego Sącza. Do 30 sierpnia można było zgłaszać ogrody przydomowe, balkony i tereny zielone instytucji.

Organizator, Wydział Komunalnej Obsługi Miasta, zakłada, że konkurs podniesie stan estetyczny Nowego Sącza, a także wytworzy poczucie współodpowiedzialności za jego wygląd, właściwe zagospodarowanie i czystość otoczenia. W konkursie chodzi również o pobudzenie aktywności mieszkańców w dbałości o środowisko naturalne oraz tworzenie nowego, „ukwieconego” wizerunku miasta.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem Jana Kupczaka, dyrektora Wydziału Obsługi Komunalnej Miasta, oceniała zgłoszenia na podstawie nadesłanych zdjęć. Stosowano ocenę od 0 do 10 punktów, mając na uwadze między innymi: czystość i estetykę, urządzenie rabat kwiatowych, jakość trawników oraz ukwiecenie okien i balkonów. Pod uwagę brana była także różnorodność gatunkowa, elementy małej architektury, urządzenie skalniaka, oczka wodnego oraz funkcjonalność ogrodu.

Praca ogrodnika wymaga ogromnej cierpliwości , wymaga miłości i spokoju – powiedziała pani wiceprezydent wręczając nagrody, wyróżnienia i dyplomy. – To są bardzo dobre cechy, dobrego mieszkańca i obywatela miasta. Za to bardzo serdecznie państwu dziękuję.

I miejsce w kategorii „ogrody” zajęli państwo Ewa i Krzysztof Mikołajczykowie z ulicy Grottgera. Wyróżniony został balkon pana Józefa Kotlarza z ulicy Barskiej. W kategorii „tereny zielone jednostek organizacyjnych” wygrał Klub Sportowy Przetakówka. Zwycięzcy otrzymali nagrody, pozostali – wyróżnienia i dyplomy.

W XXIII edycji konkursu „Nowy Sącz – Miastem Kwiatów i Zieleni” wzięło udział  50  uczestników.

Kategoria: ogrody

I. miejsce: Ewa i Krzysztof Mikołajczyk (ul. Grottgera 25)

II. miejsce: Małgorzata i Jerzy Poręba (ul. Ceramiczna 11a)

III. miejsce: Stanisława Szołdra (ul. Samotna 10)

Wyróżnienia:

1.Stanisław Kuźma (ul. B. Komorowskiego 9)

2.Ludmiła i Jerzy Obrzut (ul. Ceglana 13)

3.Aleksandra Bartczak – Bargieł (ul. Dożynkowa 41)

4.Iwona Borkowska (ul. Górki Zawadzkie 94c)

5.Helena Bożyk – Szulc (ul. Hallera 17/31)

6.Urszula Chowaniec (ul. Wiśniowa 21)

7.Agata Ptaszek (ul. Lwowska 342)

8.Ignacy Szczurek (ul. Axentowicza 27)

9.Andrzej Leśniak (ul. Grabowa 27)

Kategoria: tereny zielone jednostek organizacyjnych

I. miejsce: Klub Sportowy Przetakówka Nowy Sącz (ul. Witosa 69)

Wyróżnienia:

1.Zarząd Osiedla Zabełcze – Grota Matki Bożej z Lourdes

2.Miejskie Przedszkole nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Montessori (ul. Nawojowska 9)

3.Miejskie Przedszkole nr 1 (ul. Barbackiego 34A)

4.Szkoła Podstawowa nr 6  (ul. Tarnowska 109)

5.Liga Obrony Kraju w Nowym Sączu (ul. Tarnowska 32)

Kategoria – balkony:

Wyróżnienia:

1.Józefa Kotlarz (ul. Barska 30)

tekst i zdjęcie: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl