Strona główna Twoje miasto

Lokalny podatek możesz zapłacić przelewem

Reklama
opłaty UM Nowy Sącz
Designed by Freepik

Wydział Wymiaru i Księgowości Podatków Urzędu Miasta Nowego Sącza uprzejmie informuje, że wpłaty z tytułu:

• podatku od nieruchomości,
• podatku rolnego,
• podatku leśnego,
• podatku opłacanego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego,
• podatku od środków transportowych

oraz

• opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• opłaty skarbowej i targowej

można dokonywać:

w kasie Urzędu Miasta, Rynek 1, pok. nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00, 

w punkcie kasowym w Galerii Trzy Korony, ul. Lwowska 80, poziom -2, od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-18.00, 

na indywidualny numer rachunku bankowego  umieszczony w decyzji wymiarowej przesłanej do podatnika na 2018 rok

lub na rachunek bankowy tut. Organu podatkowego tj.  33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 w ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz, ul. Kościuszki 13, bez dodatkowych opłat.

komunikat nadesłany przez Referat Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza