Strona główna Twoje miasto

BO Małopolska: 19 wniosków z Sądecczyzny

Reklama
Grzegorz Lipiec
Grzegorz Lipiec na spotkani z dziennikarzami podsumowuje etap składania wniosków do BO Małopolska. Fot. UMWM

204 zadania zgłosili Małopolanie w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wśród nich najwięcej jest zadań prospołecznych, kulturalnych i edukacyjnych. Najbardziej aktywni byli mieszkańcy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, którzy złożyli 48 wniosków.

Tak duże zainteresowanie budżetem obywatelskim województwa świadczy o świadomości obywatelskiej mieszkańców Małopolski. Oddajemy im do dyspozycji 6 milionów złotych – to środki do wydania na to, czego potrzebują mieszkańcy – mówi Grzegorz Lipiec z zarządu województwa. – Teraz złożone wnioski będą sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym, a listę projektów, na które będzie można głosować podamy 10 czerwca – dodał.

Zadanie w ramach budżetu mógł zgłosić każdy Małopolanin, który ukończył 16 lat. Łącznie zgłoszono 165 zadań powiatowych oraz 39 subregionalnych. Najwięcej jest zadań o charakterze prospołecznym (55), kulturalnym (38) i edukacyjnym (36). Niewiele mniej zgłoszono wniosków z zakresu sportu (32), turystyki (22) i innych dziedzin (18). Najmniej jest wniosków o charakterze ekologicznych (3).

Najbardziej aktywni byli mieszkańcy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, którzy złożyli 48 wniosków (w tym: 35 zadań powiatowych, 13 zadań subregionalnych), z Krakowa wpłynęło 39 zadań powiatowych, w Małopolsce Zachodniej złożono 42 wnioski (w tym: 35 zadań powiatowych, 7 subregionalnych), w Subregionie Tarnowskim 32 (w tym: 25 zadań powiatowych, 7 subregionalnych), na Podhalu 24 (w tym: 16 zadań powiatowych, 8 subregionalnych), a na Sądecczyźnie 19 (w tym: 15 zadań powiatowych, 4 subregionalne).

Wśród zgłoszonych zadań są m.in: oświetlenie przystanków, budowa chodników, budowa placów zabaw, półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych, organizacja festiwali kulturalnych, warsztaty tańca dla młodzieży, szkolenia młodzieżowych grup pożarniczych, lekcje jazdy konnej, budowa otwartych siłowni zewnętrznych, sportowe programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Czy takie projekty będą mogły być zrealizowane okaże się po ocenie formalnej i merytorycznej.

Lista wszystkich zgłoszonych zadań zostanie opublikowana na stronie www.bo.malopolska.pl do 16 maja. Ostateczna lista projektów dopuszczonych do głosowania zostanie ogłoszona do 10 czerwca 2016 roku. Głos na wybrany projekt Małopolanie będą mogli oddawać od 18 czerwca do 6 lipca za pomocą jednej z trzech metod: formularza internetowego, głosowania korespondencyjnego lub osobiście w agendach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zadania, które zdobędą największą liczbę głosów będą realizowane w  2016
i 2017 roku.

tekst przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego