Strona główna Wiadomości

Miasto za 3 mln zł utworzy cztery osiedlowe świetlice

Reklama
świetlice Nowy Sącz
Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Nowy Sącz zdobył 2,2 mln zł dofinansowania na wart niemal 3 mln zł program modernizacji i adaptacji budynków dla potrzeb świetlic osiedlowych. Nowe placówki powstaną osiedlach Stare Miasto, Centrum, Kilińskiego oraz Przydworcowe.

Miasto otrzyma dofinansowanie dzięki udziałowi w konkursie programu „Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania 31 projektów. Nowy Sącz w tym samym konkursie zdobył także 30 mln zł na dofinansowanie budowy nowego amfiteatru i rewitalizację Parku Strzeleckiego.

Miasto dostanie 30 mln zł na rewitalizację Parku Strzeleckiego

Dofinansowanie z RPOWM w wysokości 2 200 682,60 zł przeznaczone jest na “Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne – świetlice osiedlowe”. Jak informuje Urząd Miasta Nowego Sącza, program “adresowany jest zarówno do dzieci i młodzieży, jak i i osób dorosłych. W tym ostatnim przypadku chodzi głównie o osoby starsze”. Łączna wartość projektu wyliczona jest na 2 934 243,53 zł.

Prace remontowo-adaptacyjne mają się rozpocząć w tym roku w czterech miejskich budynkach: przy Alejach Wolności oraz przy ul.: Romanowskiego, Stolarskiej i Żółkiewskiego.

Według zapowiedzi projektodawców z Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza, świetlice wyposażone będą w sprzęt elektroniczny (komputery z dostępem do Internetu, drukarki etc.), sprzęt audio-wideo, pomoce i materiały edukacyjne oraz urządzenia służące do ćwiczeń rekreacyjnych. Natomiast budynki i pomieszczenia przeznaczone na świetlice zostaną gruntownie zmodernizowane i przystosowane do nowych potrzeb. Zakupione zostanie także wyposażenie, od mebli począwszy, a skończywszy na nowoczesnym sprzęcie elektronicznym.

“Placówki oferować będą bardzo ciekawą paletę zajęć, między innymi:  taneczno-ruchowe, kabaretowe, szachowe i fitness. Zaplanowano także przedsięwzięcia  kultywujące lokalne tradycje i zwyczaje, propagowanie czytelnictwa i międzypokoleniowe zajęcia z informatyki. Podczas zajęć uczestnicy uczyć się będą, jak aktywnie i kreatywnie spędzać czas wolny, wyrabiać w sobie nawyki uczestnictwa w kulturalnej rozrywce, rekreacji i edukacji” – obiecują urzędnicy.

(JO)