Strona główna Wiadomości

Miasto dołożyło pieniędzy i wybrało wykonawcę prac przy budowie ścieżki turystycznej wzdłuż Kamienicy

PRDM wykona ścieżkę turystyczną

Milion złotych trzeba było dołożyć z budżetu miasta, aby rozstrzygnąć trzeci już przetarg na pierwszy etap prac przy budowie pięciokilometrowej ścieżki turystycznej wzdłuż obu brzegów rzeki Kamienica. Wybrano wartą niemal 5,3 mln zł brutto ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych z Nowego Sącza.

Wcześniej dwukrotnie unieważniano przetarg z powodu niewystarczających środków na sfinansowanie zamówienia. W trzecim przetargu Miasto zamierzało przeznaczyć na inwestycję 4,4 mln zł, ale oferty  wykonawców wynosiły między 5,3 mln zł a 5,8 mln zł.

Rada Miasta na ostatniej sesji zdecydowała o dołożeniu brakujących środków, więc rozstrzygnięto przetarg, wybierając najtańszą ofertę PRDM S.A. (5 276 700 zł brutto) z deklaracją wykonania zamówienia do 1 sierpnia br.

Inwestycja to część dofinansowanego ze środków unijnych projektu „Centra Aktywnego Wypoczynku”, który zakłada budowę tras biegowo-rowerowych na terenie Nowego Sącza oraz gmin Bobowa, Chełmiec, Łącko i Stary Sącz. Liderem projektu jest Fundacja Sądecka z siedzibą w Niskowej.

Pierwszy etap prac, którego dotyczy przetarg, obejmuje wyłącznie roboty drogowe i przygotowawcze. W ich ramach ma powstać m.in. trasa biegowa, droga rowerowa i chodnik dla pieszych wzdłuż prawego brzegu Kamienicy. Według założeń projektu, inwestycja w tej części będzie się wiązać z wycinką ponad stu drzew na prawym brzegu rzeki.

Natomiast obecna ścieżka wzdłuż Al. Piłsudskiego (na lewym brzegu rzeki) zostanie zmodernizowana. W wyniku inwestycji ma powstać pięciokilometrowa pętla – trasa turystyczna, biegnąca między mostem wiszącym (ma zostać wyremontowany) a kładką na wysokości wylotu ul. Wiśniowieckiego w Al. Piłsudskiego.

Drugi i trzeci etap prac (i osobne postępowanie przetargowe, które ma zostać rozpisane w tym roku) będzie obejmować m.in. ustawienie obiektów małej architektury (stojaki rowerowe, kosze na śmieci), budowę siłowni na wolnym powietrzu, oświetlenia ścieżki oraz systemu monitoringu dla całej trasy.

(JO)