Strona główna Wiadomości

Miasto odkłada budowę chodników, robi tor modelarski i zapowiada remont ul. Kolejowej

Reklama
Nowy Sącz ul. Kamienna
Wjazd do miasta od strony gminy Kamionka Wielka – tu biegnie ulica Kamienna. Fot. TK / Twój Sącz

Nie będzie w tym roku zapowiadanej od lat budowy chodnika przy ul. Kamiennej. Na razie odwołano też budowę chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicach Witosa i Pieczkowskiego. Jest za to wykonawca toru modelarskiego a w najbliższych dniach ma zostać ogłoszony oczekiwany, zwłaszcza przez kierowców, przetarg na remont ulicy Kolejowej.

O chodnik na ulicy Kamiennej zabiegali mieszkańcy od wielu lat. Realizacja inwestycji była odsuwana z powodu, zdaniem władz miasta, ważniejszych przedsięwzięć. W związku z tym w ubiegłym roku doszło nawet do mediacji proboszcza parafii w Zawadzie pomiędzy mieszkańcami a prezydentem miasta i ostatecznie budowę chodnika przy ul. Kamiennej wpisano do budżetu Nowego Sącza na 2016 rok.

Pierwszy przetarg na budowę dwukilometrowego chodnika “w ciągu ul.Kamiennej na odcinku od istniejącego chodnika przy ul. B.Prusa do granicy miasta Nowego Sącza wraz z kanalizacją deszczową -zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych” wygrała firma z Kamienicy, oferując niemal 1,5 mln zł brutto za wykonanie prac do końca września br. Miasto zdecydowało się zwiększyć środki przeznaczone na inwestycję, ale wykonawca niespodziewanie nie podpisał umowy, przez co przetarg unieważniono.

W drugim przetargu, rozstrzygniętym w pierwszej dekadzie maja, wykonawca miał za zadanie wykonać inwestycję do końca 2016. Najniższa oferta tym razem opiewała na 1,8 mln zł (co ciekawe ten sam wykonawca w pierwszym przetargu wycenił swoją pracę na 3,1 mln zł) a najdroższa na 3,6 mln zł brutto. Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu i tym razem unieważnił postępowanie, bowiem “cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.

– Wobec braku możliwości zrealizowania przedmiotowej inwestycji w 2016 roku, podjęta została decyzja o wykonaniu w bieżącym roku dokumentacji technicznej wraz z wszelkimi pozwoleniami i uzgodnieniami dla tego zadania inwestycyjnego. W tym roku planowane jest również uzyskanie pozwolenia na budowę. Ogłoszenie kolejnego przetargu obejmującego wyłącznie roboty budowlane na podstawie wykonanej dokumentacji i realizacja inwestycji planowana jest w przyszłym roku – poinformowała nas Renata Stawiarska z Referatu Komunikacji Społecznej UM.

Podobnie wygląda sprawa z zaplanowaną na ten rok budową chodnika i ścieżki rowerowej (wraz z sieciami infrastruktury towarzyszącej) na ruchliwej ulicy Witosa oraz Pieczkowskiego. Oferenci w ogłoszonym przetargu mieli wykonać prace do końca listopada. Ale najtańsza z trzech ofert opiewała łącznie (zadanie było podzielone na dwie części) na ponad 1,8 mln zł (najdroższa aż na 3,5 mln zł brutto) i przetarg unieważniono.

– Miasto miało zarezerwowaną kwotę na zadanie w wysokości 600 tys. zł. Dlatego podjęto decyzję o nie realizowaniu zadania w tym roku. Część środków została przesunięta na wykonanie remontów innych chodników oraz na przygotowanie dokumentacji technicznych – tłumaczy Renata Stawiarska z Urzędu Miasta.

W maju unieważniono także przetarg na budowę na projekt i wykonawstwo chodnika przy ul. Długoszowskiego. Według wcześniejszych założeń prace miały być zrealizowane do końca listopada br., ale dwóch wykonawców zgłosiło oferty przewyższające kwotę, które MZD zamierzał przeznaczyć na ten cel. Na razie nie wiadomo, jakie będą dalsze losy tej inwestycji.

Tylko jeden oferent zgłosił się do rozstrzygniętego właśnie przetargu na “remont parkingu – boiska asfaltowego – wykonanie toru modelarskiego na istniejącym parkingu – boisku asfaltowym przy ul. Sportowej”. Obiekt w Zawadzie ma służyć nie tylko modelarzom, ale być miejscem rekreacji dla rodzin (tutaj więcej o tym). Inwestycję zrealizuje sądecki ZBD za 155 tysięcy złotych brutto.

Nowy Sącz ul. Kolejowa
Kolejowa to jedna z najbardziej zniszczonych ulic w mieście. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Natomiast jeszcze w maju ma zostać ogłoszony przetarg na największą tegoroczną inwestycję: remont ulicy Kolejowej. Miasto w budżecie przeznaczyło na ten cel 3 mln zł. – O ile procedura przetargowa przebiegać będzie bez zakłóceń to chcielibyśmy, żeby ciężki sprzęt wjechał na ulicę Kolejową jeszcze w czerwcu – powiedział kilka dni temu Radiu Kraków wiceprezydent Nowego Sącza Wojciech Piech. – To nie jest zwykły remont, ulica Kolejowa będzie zupełnie nową ulicą – podkreślił Piech.

(JO)

Reklama