Strona główna Wiadomości

Miasto sprawdzi, czy są chętni do współpracy przy budowie stadionu i nowej siedziby urzędu

Artur Bochenek, zastępca prezydenta Nowego Sącza, prezentuje dziennikarzom ankiety dla potencjalnych inwestorów. Fot. JO / Twój Sącz

 

Władze Miasta Nowego Sącza wystosowały dwa „memoranda informacyjne” dzięki którym chcą sprawdzić, czy są podmioty zainteresowane partnerstwem przy budowie nowego stadionu miejskiego a także nowej siedziby Urzędu Miasta.

„Miasto Nowy Sącz jest zainteresowane pozyskaniem wiedzy, opinii, oczekiwań i warunków na jakich wszelkie zainteresowane osoby, podmioty lub instytucje wzięłyby udział we współpracy przy realizacji przedsięwzięcia” – czytamy w dwóch opublikowanych we wtorek dokumentach.

– Postanowiliśmy zorganizować coś w formie partnerstwa publiczno – prywatnego. Zapytanie, które wystosowaliśmy jest zapytaniem nieformalnym. Ani inwestor, ani Urząd Miasta ani nie będą związane swoimi deklaracjami. Nazwaliśmy to roboczo memorandum informacyjnym wraz z ankietą w ramach konsultacji rynkowych – wyjaśnia zastępca prezydenta Nowego Sącza Artur Bochenek.

W przypadku nowego stadionu piłkarskiego władze miasta są skłonne zaoferować swoje tereny leżące przy ul. Kilińskiego, wzdłuż rzeki Kamienica (między ul. Krańcową a Rondem Solidarności) za symboliczną złotówkę. Inwestor mógłby teren dowolnie zagospodarować i wykorzystać komercyjnie, ale w zamian musiałby zbudować nowy stadion.

Miasto zakłada realizację przedsięwzięcia w formie spółki z zainteresowanym podmiotem (lub kilkoma podmiotami), funkcjonującej długoterminowo, nawet powyżej 20 lat. Możliwa jest również forma partnerstwa publiczno-prywatnego lub oddanie nieruchomości  w dzierżawę.

„Przeprowadzenie przedmiotowego testu rynkowego ma na celu zebranie i analizę informacji na temat zainteresowania Przedsięwzięciem zainteresowanych podmiotów, oraz określenie wstępnych warunków brzegowych przystąpienia tych podmiotów do Przedsięwzięcia. Wszystkie opinie i sugestie przekazane w trakcie spotkań oraz w ramach przesłanych ankiet testowych zostaną przeanalizowane. Na ich podstawie stworzony zostanie raport z badania rynku zawierający listę rekomendacji rynkowych dotyczących realizacji Przedsięwzięcia” – czytamy m.in. w dokumencie.

memoranda informacyjne
Strony tytułowe ogłoszeń opublikowanych przez Ratusz

Podobne „badanie rynku” władze Nowego Sącza przeprowadzą odnośnie potencjalnej budowy nowej siedziby UM. – Urząd Miasta i jednostki podległe zlokalizowane są w dwudziestu kilku miejscach, za wynajem płacimy przeszło 600 tysięcy złotych każdego roku. W ciągu 10 lat to kwota 6 milionów złotych. W celu poprawy funkcjonowania pracy Urzędu Miasta chcemy, by wszyscy urzędnicy, łącznie z pracownikami Sądeckiego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, mogli przebywać w jednej lokalizacji – uważa wiceprezydent Bochenek.

Koncepcja zakłada budowę nowej siedziby najchętniej w jednej lokalizacji (jako jeden budynek lub kompleks budynków), z powierzchnią użytkową przekraczającą 5 tys. m kw., przeznaczoną dla około 600 pracowników. „Miasto oczekuje zaangażowania w realizację przedsięwzięcia kapitału zewnętrznego, nie przewidując wstępnie wkładu finansowego ze swojej strony” – zaznacza się w dokumencie. Otwartą kwestią jest forma współpracy z zainteresowanym podmiotem.

Władze miasta czekają na zgłoszenia zainteresowanych podmiotów do końca lipca br.

(JO)