Strona główna Wiadomości

Miasto sprzeda grunty firmie DAKO. Za niemal 10 mln zł

Fabryka Okien Dako - siedziba w Nowym Sączu
Siedziba Fabryki Okien Dako przy al. Piłsudskiego w Nowym Sączu oraz część terenu, który firma chce kupić. Fot. TK / Twój Sącz

Szykuje się jedna z największych transakcji ostatnich lat związanych z miejskimi gruntami. Po półtorarocznych staraniach Fabryki Okien Dako o możliwość zakupu 5,6 ha gruntu, miasto zdecydowało się w końcu sprzedać teren przy al. Piłsudskiego.

Dako jeszcze na początku ubiegłego roku złożyło propozycję przekształcenia użytkowania wieczystego działki w prawo własności sugerując, że taka transakcja zachęci do inwestowania na własnym terenie i może pociągnąć za sobą także zatrudnienie nowych pracowników. Wtedy prezydent miasta odmówił sprzedaży nieruchomości, powołując się na „racjonalną gospodarkę gruntami stanowiącymi własność Miasta oraz roczne wpływy do budżetu”.

Potem sprawa była omawiana m.in. na Radzie Miasta oraz podczas posiedzeń komisji RM i zainteresowanej strony. Trwała też wymiana pism aż w końcu doszło do porozumienia między prezydentem Nowakiem a zarządem Fabryki Okien Dako. Miasto zleciło przygotowanie operatu szacunkowego – dokumentu niezbędnego do ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości.

Właśnie ukazało się zarządzenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza, ustalające cenę miejskiego gruntu przy al. Piłsudskiego o powierzchni 5,5879 ha (obok obecnej siedziby Dako) na 9 854 399 zł.

operat szacunkowy do sprzedaży działki dla Fabryka Okien DakoZgodnie z przepisami, na 21 dni (do 17 sierpnia) podano do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonej do sprzedaży wspomnianej nieruchomości gruntowej.

– Po upływie terminu wywieszenia wykazu i wydaniu przez Prezydenta Miasta zarządzenia w sprawie sprzedaży nieruchomości, sporządzony zostanie protokół rokowań, stanowiący podstawę zawarcia umowy notarialnej – poinformował nas Krzysztof Witowski, rzecznik Prezydenta Nowego Sącza.

Władze miasta oceniają, że do ostatecznego podpisania umowy sprzedaży terenu może dojść w połowie września br. W tej sprawie nie uzyskaliśmy komentarza od firmy Dako – przekazano nam, że w tym tygodniu nikt z kierownictwa nie będzie się w stanie wypowiedzieć.

Dotychczas roczne wpływy z tytułu użytkowania wieczystego działki będącej w posiadaniu Dako wynoszą niespełna 300 tysięcy złotych. W ubiegłym roku prezydent broniąc decyzji o odmowie sprzedaży działki argumentował, że Dako podpisując w 2007 roku umowę użytkowania wieczystego działki akceptowało tę formę nabycia nieruchomości oraz warunki użytkowania. Więcej o tym pisaliśmy w naszym ubiegłorocznym tekście.

Zmiana stanowiska władz Nowego Sącza wynika z deklarowanego już wcześniej przez prezydenta Nowaka „sprzyjaniu rozwojowi firm” z jednej oraz „dbaniu o interes miasta” z drugiej strony. – Nadmieniam, że prowadzone z Dako negocjacje miały na celu uzyskanie, w wyniku sprzedaży, kwoty wyższej niż wartość rynkowa nieruchomości. Sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetargowym – podkreśla rzecznik prezydenta.

Fabryka Okien Dako powstała w 1994 roku, początkowo produkując stolarkę okienną i drzwiową z PVC. W kolejnych latach stopniowo poszerza produkcję i asortyment. W 2008 roku firma otwiera nową siedzibę w Nowym Sączu o łącznej powierzchni 13,5 tys. m.kw. (wcześniej produkcja odbywała się w Niskowej pod Nowym Sączem). Obecnie zatrudnia około 400 osób. Dako na terenie, który stara się kupić, zamierza m.in. wybudować nową halę produkcyjną.

(JO)