Strona główna Wiadomości

Miasto szuka zainteresowanych dopłatą do wykonania instalacji fotowoltaicznych

dopłata do instalacji fotowoltaicznych nowy Sącz
Designed by Freepik

Miasto ubiega się o dofinansowanie instalacji urządzeń zamieniających energię słońca na elektryczną i cieplną. Do 6 listopada mieszkańcy mogą składać deklaracje zainteresowania uzyskaniem dopłaty do montażu takich urządzeń w swoim domu.

– Musimy poznać, jaki jest popyt, jakie jest zainteresowanie mieszkańców tego rodzaju instalacjami, bo ostatecznymi beneficjentami tego projektu będą właśnie mieszkańcy; właściciele domostw, na których mogą pojawić się instalacje fotowoltaiczne i solarne – mówi zastępca prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech.

Jak podaje Urząd Miasta Nowego Sącza, w ramach projektu można osiągnąć dofinansowanie do 60 procent kosztów instalacji netto. Wstępne założenia projektu określane są na poziomie do stu instalacji fotowoltaicznych i około trzydziestu kolektorów słonecznych w Nowym Sączu.

– Z perspektywy mieszkańca na pierwszy plan wysuwają się korzyści ekonomiczne, bo stosując instalację fotowoltaiczną, o ile ona jest odpowiednio dobrana, każdy mieszkaniec może doprowadzić do tego, że jego rachunek za energię elektryczną będzie na poziomie 10-15 procent tego, co płacił do tej pory – podkreśla Piotr Bartczak z firmy AMM Investments, która obsługuje przygotowanie projektu.

Osoby zainteresowane dotacją muszą wypełnić i osobiście złożyć dokumenty w Punkcie Informacyjnym w Nowym Sączu – róg ul. Jagiellońskiej i ul. Szwedzkiej (Centrum Informacji Turystycznej, ul. Szwedzka 2) – w nieprzekraczalnym terminie do 6 listopada 2017 roku. Ważne – uzyskana energia elektryczna oraz cieplna nie może być wykorzystywana na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolną. W przypadku wygrania przez Miasto konkursu na dofinansowanie projektu, termin instalacji urządzeń fotowoltaicznych i solarnych to druga połowa 2018 roku.

Efektem pracy instalacji fotowoltaicznej jest energia elektryczna, wykorzystywana na potrzeby własne gospodarstwa domowego – np. do zasilenia urządzeń codziennego użytku, jak lodówka, pralka, telewizor, podgrzewacz wody. Nadwyżka produkcji, jaka może pojawiać się w słoneczne, letnie dni, odsyłana będzie do zakładu energetycznego, który pełni funkcję magazynu energii. Nadwyżka ta może zostać w późniejszym czasie odebrana – w 80 proc., bez dodatkowych kosztów związanych z przesyłem – wtedy, kiedy instalacja fotowoltaiczna nie będzie w stanie pokryć zapotrzebowania na energię elektryczną (np. wieczorem, nocą, w pochmurny dzień lub w miesiącach zimowych).

Inny jest cel instalacji kolektorów słonecznych. Ogrzewają one wodę na potrzeby gospodarstwa domowego. Ponieważ nie są dostępne rozwiązania pozwalające na trwałe (np. kilkumiesięczne) magazynowanie podgrzanej wody, moc każdej instalacji dobrana będzie w taki sposób, by pokryć w jak największym stopniu potrzeby w okresie od kwietnia do września. W pozostałych miesiącach konieczne jest stosowanie tradycyjnych rozwiązań dla podgrzewania wody (np. kocioł, grzałka).

Szczegółowe informacje na temat programu, regulamin i dokumenty znajdują się na stronie www.czystaenergia.nowysacz.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicznie, pod numerem 18 307 08 04 i drogą elektroniczną, pisząc na adres czystaenergia@nowysacz.pl

(edred)

Reklama