Strona główna Wiadomości

Przez sześć lat Miasto nie miało pomysłu na atrakcyjny lokal. Teraz urządzi w nim Centrum Seniora

Reklama
na parterze będzie Sądecki Klub Seniora
Kamienica “Pod Jagiełłą”. Na parterze ma zostać do końca roku urządzony Sądecki Klub Seniora. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Miasto zapowiada utworzenie do końca roku Sądeckiego Centrum Seniora w atrakcyjnym lokalu na parterze kamienicy “Pod Jagiełłą” na rogu ul. Jagiellońskiej i Szwedzkiej. Urzędnicy chwalą się pozyskaniem na ten cel 120 tys. zł dotacji zapominając, że lokal stał niezagospodarowany aż przez 6 lat.

Miasto Nowy Sącz skorzystało (podobnie jak ponad sto innych gmin) z funduszy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Wieloletniego Programu “Senior+” i uzyskało 120 tys zł dofinansowania na utworzenie tzw. Klubu Seniora+.

W Uchwale Rady Ministrów, która reguluje m.in. działalność takich placówek podkreśla się, że “działalność Klubu “Senior+” polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych”.

Według założeń Ministerstwa, w takim klubie winny się znaleźć: 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła (lub kanapy i fotele) pełniące funkcję sali spotkań, pomieszczenie albo pomieszczenia kuchenne lub aneks kuchenny, wyposażone
w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku, 1 łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn) i umywalkę, oraz wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów. Dodatkowo, według zaleceń Ministerstwa, w Klubie Senior+ można urządzić m.in. pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych, pomieszczenie ze sprzętem RTV i komputerem.

Wszystkie wymienione powyżej zalecenia władze miasta zamierzają zrealizować w lokalu przy ul. Jagielońskiej (do 2010 roku działało w nim Biuro Wystaw Artystycznych). – Modernizacja budynku i jego wyposażenie ma się zakończyć jeszcze w tym roku – czytamy w komunikacie Biura Prasowego Urzędu Miasta Nowego Sącza.

– Uruchomienie Sądeckiego Centrum Seniora jest dowodem, że miasto Nowy Sącz przykłada bardzo dużą wagę do polityki senioralnej. Starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem powszechnym i nie omija także naszego miasta. Nie możemy jednak dopuścić, żeby ludzie w starszym wieku znaleźli się na marginesie, pozostali bierni i nieaktywni. Mamy nadzieję, że Centrum zaspokoi przynajmniej część potrzeb seniorów w zakresie aktywizacji społecznej, technologicznej i edukacyjnej – przekonuje Ryszard Nowak, prezydent Nowego Sącza.

Jak informuje Urząd Miasta “adresatami przedsięwzięcia są mieszkańcy miasta Nowego Sącza nieaktywni zawodowo w wieku 60+, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych” ale lokal w kamienicy “Pod Jagiełłą” będzie również spełniać “funkcje centrum koordynacji działań podejmowanych na rzecz szeroko pojętej aktywizacji ludzi starszych”.

Dotacja z Ministerstwa to 80 proc. uruchomienia Klubu, pozostałe środki musi dołożyć Miasto. Na lokalnym samorządzie będzie również spoczywać zatrudnienie specjalistów i bieżące utrzymanie klubu (dozwolone jest wprowadzenie opłat za korzystanie z zajęć).

Utworzenie klubu wydaje się kończyć 6-letni okres braku pomysłów na zagospodarowanie atrakcyjnego i pożądanego niegdyś miejsca. Od 1991 roku parter budynku na rogu Jagiellońskiej i Szwedzkiej zajmowało Biuro Wystaw Artystycznych. Pod koniec lat 90. lokalem interesował się McDonald`s, ale do dzierżawy nie doszło. BWA wyprowadziło się z Jagiellońskiej pod koniec 2010 roku.

Część lokalu przeznaczono dla Centrum Informacji Turystycznej, a resztę, ponad 100 m kw. postanowiono wynająć w przetargu. Wtedy wyszło na jaw, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania muszą być w tym miejscu jedynie biura lub placówka kultury. Jeszcze w 2011 roku prezydent nowego Sącza obiecał zmianę planu tak, żeby dopuszczalna była w lokalu np. działalność gastronomiczna, ale sprawa ugrzęzła w urzędzie.

– Uchwalenie zmiany planu poszerzy zakres ustalonych w planie funkcji terenów, co stworzy większe możliwości inwestycyjne, a tym samym rozszerzy zakres usług dla mieszkańców i turystów oraz przyczyni się do ożywienia Śródmieścia – deklarowała w 2014 roku rzeczniczka prezydenta.

Przez te lata nie znaleziono żadnego pomysłu na komercyjne wykorzystanie lokalu w reprezentacyjnej części Jagiellońskiej, dlatego starano się znaleźć choćby tymczasowe rozwiązania. Np. w okresie remontu Pałacu Młodzieży urządzano w nim zajęcia dla dzieci, a w ubiegłym roku przez kilka miesięcy działało tu Biuro Okręgowe Światowych Dni Młodzieży.

(JO)