Strona główna Twoje miasto

Miejska inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste otwarcie nowego roku szkolnego odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana  Pawła II w Nowym Sączu na os. Wojska Polskiego. W uroczystości wziął udział zastępca prezydenta Jerzy Gwiżdż. Zaproszonych gości powitała dyrektor szkoły Halina Węgrzyn.

Jerzy Gwiżdż podkreślił, że rozpoczęcie nowego roku szkolnego to radosny dzień dla uczniów, zwłaszcza dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 21. – Drogie dzieci! Przyszliście tutaj, aby powitać nowy rok szkolny, znów widzicie swoich przyjaciół, dlatego uśmiechnijcie się. Musicie się uśmiechać, bo to jest radosna szkoła, w której są wasi przyjaciele i wasi nauczyciele, którzy wiele was w życiu nauczą – powiedział zastępca prezydenta.

Nowy rok szkolny stawia wyzwania zarówno przed uczniami, nauczycielami, dyrektorami, jak i organem nadzorującym. Jerzy Gwiżdż podkreślił, jak ważna jest współpraca pomiędzy nauczycielami a rodzicami i jak dużą rolę w tej współpracy odgrywają także dyrektorzy i władze miasta. – W tym roku szkolnym podkreślamy szczególnie, jak ważna jest współpraca pomiędzy szkołą, a domem, pomiędzy nauczycielem a rodzicom. Nauczania i wychowywania nie da się rozłączyć. Dlatego w tej chwili to my dorośli musimy o tych sprawach rozmawiać i wspólnie dbać o to, aby model wychowania i nauczania, pomiędzy szkołą i wszystkim tym co jest poza nią, był spójny – mówił Jerzy Gwiżdż.

W uroczystości uczestniczyli także dyrektor Wydziału Edukacji Józef Klimek, inspektor Wydziału Edukacji Zofia Malczak-Kiełbasa, radny miejski Józef Gryźlak, dyrektor nowosądeckiej delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie Dariusz Leśniak, dyrektorzy sądeckich szkół, nauczyciele i rodzice oraz poczty sztandarowe sądeckich szkół.

Program artystyczny przedstawiony przez uczniów przygotowały Joanna Wastag – scenariusz, oprawa muzyczna i przygotowanie uczniów klas 3 „d” i 6 „c” oraz Bożena Góra – opiekun klasy 4 „b”.

tekst i zdjęcie: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl