Strona główna Wiadomości

Miejska spółka Nova przejmuje odbiór śmieci od mieszkańców

Nova Nowy Sącz
Wjazd na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Tarnowskiej. Fot. TK / Twój Sącz

Należąca w całości do Miasta spółka Nova wygrała przetarg na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Nowego Sącza w latach 2018 – 2020. Nova zaoferowała nieco ponad 7 mln zł za tę usługę – konkurencyjna oferta spółki Suez Małopolska (dawniej Sita) była pona dwukrotnie wyższa i opiewała na niemal 15 mln złotych.

Nova i Suez od niemal trzech lat  wspólnie odbierają odpady komunalne od sądeczan i jednocześnie zajmują się ich zagospodarowaniem. Będą to robić do końca br. (wraz z firmą Empol, jako konsorcjum), ponieważ w w 2014 roku, po wielomiesięcznych bojach z konkurencyjną firmą – polskim oddziałem włoskiej spółki AVR – wygrały przetarg, oferując za usługi 26,6 mln zł.

Tym razem przetarg miał ograniczony – w stosunku do postępowania sprzed trzech lat – zakres. W uproszczeniu Miasto szukało wykonawcy tylko do odbierania odpadów i ich transportu do punktów selektywnej zbiórki oraz na wysypisko przy ul. Tarnowskiej.

Oferty złożyły ostatecznie dwie firmy – komunalna Nova i Suez Małopolska. Zainteresowany był również AVR, który w ramach innego przetargu sprzed kilku lat, obecnie sprząta miasto. W postępowaniu przetargowym złożył do Krajowej Izby Odwoławczej zastrzeżenia wobec kilku zapisów specyfikacji przetargu, skarżąc się m.in. na nierówne traktowanie wykonawców. Ale po odrzuceniu większości odwołań oferty w obecnym przetargu nie wystartował.

We właśnie rozstrzygniętym przetargu za najkorzystniejszą ofertę uznano propozycję Nova Sp. z o.o. Spółka zaoferowała 7 056 720,00 zł brutto. Oferta Suez Małopolska była ponad dwa razy droższa – wyniosła 14 919 655,68 brutto.

Obie firmy spełniły dwa z trzech kryteriów wyboru oferty – termin płatności za faktury oraz „aspekt środowiskowy” (liczba pojazdów spełniających określone normy emisji spalin). Zdecydowała zatem cena – tylko Nova zmieściła się w kwocie przeznaczonej przez Miasto na sfinansowanie zamówienia czyli 8,1 mln zł brutto (oraz 1,3 mln zł na zamówienia uzupełniające).

Firmy oszczędnie komentują olbrzymią różnicę między dwiema ofertami. Piotr Leszek Piotrowicz, Prezes Zarządu Nova Sp. z o.o. powiedział nam, że kalkulacja ceny w przetargu jest „właściwa”. – Nie potrafię wytłumaczyć skąd się wzięła cena zaproponowana przez Suez, trzeba by ich zapytać – mówi Piotrowicz.

Przedstawiciele Suez Małopolska zwracają z kolei uwagę, że to ich kalkulacja była właściwa, szczególnie w kontekście np. dynamicznie rosnących w ostatnim czasie kosztów osobowych. – Mówiąc wprost – za pieniądze zaproponowane przez Novą nie bylibyśmy w stanie zrealizować tego zamówienia – uważa Wioletta Kozak, Wiceprezes Zarządu Suez Małopolska Sp. z o.o.

Zamówienie obejmuje „odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta Nowego Sącza i ich transport do instalacji do przetwarzania odpadów” a także „prowadzenie od dnia 1 stycznia 2018 r. na terenie miasta Nowego Sącza 2 (dwóch) odrębnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanych dalej „PSZOK” oraz odbieranie odpadów komunalnych zebranych w PSZOK i ich transport do instalacji do przetwarzania odpadów”. Usługa będzie wykonywana do 31 grudnia 2020.

Mieszkańcy Nowego Sącza nie odczują zmiany (częściowej) firmy wywożącej odpady. Tak jak do tej pory, wykonawca będzie odbierał wszystkie odpady z pojemników oraz w workach z terenu całego miasta. Także dostarczał worki do selektywnej zbiórki czy wywoził odpady wielkogabarytowe lub budowlane. Musi też np. prowadzić na terenie miasta dwa biura obsługi klienta.

Należąca w 100-proc. do Miasta Nowy Sącz spółka Nova (nazwa od 2008 roku) to następczyni powstałej w 1998 roku spółki Składowisko Odpadów Komunalnych w Nowym Sączu. Zaczynała od zarządzania wysypiskiem odpadów przy ul. Tarnowskiej 120. Z czasem zbudowała tam m.in. linię do sortowania odpadów a także zainwestowała w pojemniki i samochody do wywozu odpadów.

(JO)

Reklama