Strona główna Wiadomości

Miliony na projekt "Wenecji"

Reklama
wenec
Wizualizacja koncepcji przebudowy muszli koncertowej w Parku Strzeleckim. Fot. Urząd Miasta Nowego Sącza

Prawie 4,5 miliona złotych wyda miasto na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji tzw. Wenecji sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego i okolicznych terenów.

Urząd dopiero teraz opublikował wyniki przetargu na to zadanie (ofertę poznano już na początku listopada) –  wybrano konsorcjum Laboratorium Architektury Anna Małek z Rudy Śląskiej i Centrum Projektów Rewitalizacji S.A. z Katowic, które złożyło jedyną ofertę w przetargu. Za sporządzenie m.in. wstępnego projektu zagospodarowania i zabudowy terenu (jako aktualizacji już wcześniej opracowanej koncepcji), kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz studium wykonalności przedsięwzięcia wykonawcy mają otrzymać 4 489 500 zł brutto. Na wykonanie zadania mają czas do końca września 2015 roku.

Przypomnijmy, że w 2013 roku rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania prawobrzeżnego odcinka Dunajca (przed wojną nazywanego właśnie sądecką Wenecją) oraz Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Wygrała go podobnie jak opisywany powyżej przetarg na opracowanie dokumentacji, firma Laboratorium Architektury RAr2 z Rudy Śląskiej (za co otrzymała nagrodę: 20 tysięcy złotych).

Koncepcja, którą teraz będzie się aktualizować, przewiduje m.in.budowę na Dunajcu małej elektrowni i toru kajakowego wraz z widownią, kanałów rzecznych i wysp do rekreacji a na wale przeciwpowodziowym promenady spacerowej, ścieżki rowerowej i wieży widokowej. W Parku Strzeleckim koncepcja zakłada m.in. modernizację obecnego amfiteatru i budowę zadaszonej sceny o powierzchni 400 m.kw., widowni na około 1500 osób, zaplecza oraz pawilonu gastronomicznego. Obok amfiteatru planuje się budowę hotelu, kawiarni oraz mola o długości 350 m wychodzącego z Parku Strzeleckiego na Dunajec. W Parku miałyby też powstać korty tenisowe (zamieniane zimą na lodowisko), boisko do siatkówki oraz urządzenia małej architektury. Przewidziano również parking dla około 250 samochodów.

Według firmy opracowującej koncepcję realizacja tych wszystkich pomysłów kosztowałaby niespełna 47 milionów złotych brutto. Jak do tej pory miasto pozyskało 2,5 mln zł środków unijnych (z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego) na dofinansowanie dokumentacji projektowej.

(z)

Reklama