Strona główna Wiadomości

Miliony ze sprzedaży działek dla Konspolu i Dako

Konspol Holding Nowy Sacz
Nowosądecka siedziba Konspol Holding. W głębi po prawej droga-działka o którą toczyła się licytacja. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Ponad 6 mln zł brutto zdecydował się zapłacić w przetargu ograniczonym Konspol za zaledwie 10-arową działkę przy swoim nowosądeckim zakładzie. Kolejne 6 mln zł wpłynie do miejskiej kasy od firmy Dako z przekształcenia wieczystego użytkowania 5,6 ha terenu w prawo własności.

W ubiegłym tygodniu przeprowadzono przetarg ustny na „sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz położonej w Nowym Sączu przy ul. Grottgera o numerze ewidencyjnym 19/15 o powierzchni 0,1005 ha w obrębie 103” (ograniczony do udziału właścicieli przyległych nieruchomości).

To działka przy zakładzie produkcyjnym firmy Konspol, lata temu przekształcona, prawdopodobnie samowolnie, w drogę dojazdową z ul. Grottgera do ul. Zawiszy Czarnego i ul. Jana Pawła II. Po obu stronach wyłożonej betonowymi płytami drogi znajdują się obiekty Konspolu. Do przetargu dopuszczono Konspol Holding sp. z o.o. oraz mającego udziały w sąsiednich działkach przedsiębiorcę i byłego radnego miejskiego Marka Porębę. Cena wywoławcza wynosiła 170 tys. zł.

– Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 5 001 700,00 zł netto (słownie pięć milionów jeden tysiąc siedemset złotych 00/100), do której doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Tak więc cena powiększona o podatek VAT należna Miastu Nowy Sącz za nabycie nieruchomości wynosi 6 152 091,00 zł (słownie złotych: sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden 00/100). Komisja Przetargowa stwierdziła, że przetarg wygrała Spółka Konspol Holding Sp. z o.o. – poinformował nas Krzysztof Witowski, rzecznik prasowy Prezydenta Nowego Sącza.

działka przy Konspolu
Konspol wylicytował ten około 150-metrowy odcinek drogi wewnętrznej za ponad 5 mln zł netto. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Nie wiadomo, czy wpłynie odwołanie od przebiegu lub rozstrzygnięcia przetargu – zainteresowane strony mogą to zrobić w ciągu 7 dni.

Mimo wielu prób nie udało nam się uzyskać aktualnego komentarza przedstawicieli firmy Konspol co do planów wobec kupionego skrawka gruntu oraz jego otoczenia. Z wcześniejszych zapowiedzi wynika, że producent wyrobów z kurczaka zamierza znacznie rozbudować nowosądecki zakład i zwiększyć o połowę moce produkcyjne (wg. Pulsu Biznesu z czerwca 2016), do czego niezbędna jest także opisywana działka.

Wchodzący w skład grupy Konspol Konspol Holding to jeden z największych producentów i przetwórców wyrobów z kurczaka w Europie. W nowosądeckim zakładzie w ciągu miesiąca produkuje około 4 tys. ton wyrobów gotowych.

Tymczasem ukazało się rozporządzenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza w sprawie innego terenu – sprzedaży na rzecz wieczystego użytkownika, Fabryki Okien Dako, 5,6 ha gruntu przy al. Piłsudskiego. Ustala cenę sprzedaży działki na kwotę 6 mln zł i zalicza na poczet ceny zbywanej nieruchomości niespełna 4 mln zł zapłacone w poprzednich latach przez Dako jako opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Już wcześniej działkę, na którym stoi biurowiec i hala produkcyjna Dako oraz sąsiednie, miejskie tereny przy al. Piłsudskiego o powierzchni 5,5879 ha wyceniono na 9 854 399 zł (pisaliśmy o tym tutaj).

Fabryka Okien Dako rozbudowa
Fabryka Okien Dako już rozpoczęła rozbudowę. W głębi biurowiec i hala produkcyjna przy al. Piłsudskiego. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Formalnie transakcja sprzedaży nie jest jeszcze zakończona – nie podpisano umowy notarialnej – i władze Nowego Sącza nie chcą się wypowiadać o pomysłach na zagospodarowanie znacznych kwot, jakie wkrótce powinny wpłynąć do budżetu miasta. – Jak transakcja zostanie sfinalizowana wówczas będzie podstawa aby skomentować na co środki mogą być przeznaczone – powiedział nam rzecznik prezydenta.

Fabryka Okien Dako już rozpoczęła inwestycje na nabywanym gruncie. – Rozbudowa fabryki to strategiczne posunięcie wynikające z rosnącego zapotrzebowania na nasze produkty, zarówno na rynku polskim jak też na rynkach zagranicznych. Traktujemy budowę jako kolejny kamień milowy w naszym wieloletnim, systematycznym rozwoju. Inwestycja ta nie tylko pozwoli nam na zwiększenie mocy produkcyjnych, ale także wpłynie na poprawę efektywności zarządzania produkcją oraz usprawni obsługę transportową i magazynową. – wyjaśnia Prezes Zarządu Jerzy Studziński.

Powstający właśnie budynek – hala produkcyjna – ma mieć 5,2 tys. m kw powierzchni i będzie gotowy na początku 2017 roku. Przy al. Piłsudskiego w Nowym Sączu producent m.in. stolarki okiennej działa od 2008 roku, kiedy wybudowano tu biurowiec i hale o łącznej powierzchni 13,5 tys. m kw. Fabryka Okien Dako zatrudnia obecnie około 400 osób.

(JO)

Reklama