Strona główna Wiadomości

Minister Infrastruktury Adamczyk: Nowa „sądeczanka” musi powstać. Ale od rozpoczęcia budowy dzielą nas co najmniej 4 lata

Andrzej Adamczyk w Gnojniku
Sobotnia konferencja ministra Andrzeja Adamczyka w Gdowie. Fot. twitter.com/MularczykIwona

Nowa „sądeczanka” musi powstać, taką decyzję podjął rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale potrzebna jest społeczna zgoda co do przebiegu tej drogi – mówił w sobotę w Gnojniku Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Przyznał, że choć na inwestycję zabezpieczono środki w budżecie, to od rozpoczęcia budowy nowej drogi między Brzeskiem a Nowym Sączem dzielą nas jeszcze co najmniej cztery lata.

Mimo, że w lutym br. Wiesław Janczyk, wiceminister finansów i szef okręgowych struktur Prawa i Sprawiedliwości obiecywał, że „jeszcze w tym miesiącu” krakowski oddział generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wystąpi o decyzję środowiskową dla nowej drogi Brzesko – Nowy Sącz, to wciąż nie ma uzgodnionego ostatecznego, nowego przebiegu odcinka DK 75.

– Musimy wybrać trzy warianty, bo tego wymagają przepisy prawa, aby wystąpić o decyzje środowiskowe. Ale, żeby je wybrać potrzebna jest zgoda samorządów, potrzebne jest porozumienie i jego niestety nie ma – przyznał w sobotę minister Andrzej Adamczyk. W Gnojniku, przy drodze krajowej nr 75 i w otoczeniu kandydatów PiS na wójtów, burmistrza a także na prezydenta Nowego Sącza Iwony Mularczyk, apelował do polityków i samorządowców aby „zrobili wszystko, żeby znaleźć kompromis dla przebiegu „sądeczanki””.

– Nowa „sądeczanka” musi powstać, taką decyzję podjął rząd Prawa i Sprawiedliwości – powiedział Andrzej Adamczyk przypominając, że rok temu w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 ( z perspektywą do 2025 r.) na budowę drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz zarezerwowano 1 mld 475 mln 250 tys. zł.

Minister Adamczyk przyznał, że kwota którą zabezpieczono w budżecie może być za kilka lat niewystarczająca i inwestycja może być zagrożona, dlatego konieczne jest jak najszybsze zrealizowanie etapu przygotowań do inwestycji, który wymaga „zgody społecznej”.

Wciąż trwają prace na etapie Studium Korytarzowego przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wybrane warianty wciąż poddawane są korektom na skutek protestów kilku gmin, przez które ma przebiegać projektowana droga.

– Chcielibyśmy zakończyć wybór wariantu przebiegu tej drogi do przełomu 2018/19 – mówił dziennikarzom dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA Tomasz Pałasiński. Dodał, że dopiero uzyskanie zatwierdzonego przebiegu drogi da możliwość rozpoczęcia prac nad studium techniczno-ekonomiczno- środowiskowym i jest konieczne do złożenia materiałów do wydania decyzji środowiskowej.

Według ministra Andrzeja Adamczyka rozpoczęcie budowy drogi to kwestia jeszcze około 4 lat, potrzebnych na wykonanie studium, uzyskanie decyzji środowiskowej i ZRID oraz przeprowadzenie przetargu. – Procedury są nieubłagane, a my musimy przestrzegać prawa – tłumaczył Minister Infrastruktury.

Bez znajomości przebiegu drogi wciąż nie można oszacować kosztów jej budowy. GDDKIA ocenia, że przetarg na inwestycję w trybie „zaprojektuj i wybuduj” przy najbardziej optymistycznym założeniu mógłby być ogłoszony w 2022 r., a sama budowa rozpocząć się w 2023 i potrwać około trzech lat.

Nowa droga krajowa 75 między Brzeskiem a Nowym Sączem ma mieć standard drogi dwujezdniowej o ruchu przyśpieszonym. W zależności od ostatecznie wybranego wariantu ma mieć ok. 55 km długości.

Realizacja ma w założeniu usprawnić połączenie naszego miasta z autostradą A4 oraz polepszyć bezpieczeństwo ruchu. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, „w okresie 2012 – 2014 nastąpił wzrost ilości wypadków z 41 do 77, przy wzroście osób zabitych i dwukrotnym wzroście osób rannych”.

Prowadzone Generalne Pomiary Ruchu na 47-kilometrowym odcinku między Nowym Sączem a Brzeskiem wskazują, że na dobę porusza się tędy między 8,5 a 18 tys. pojazdów na dobę (z czego niemal co piąty z nich to ciężarówka). Opracowana prognoza przewiduje, że w 2025 roku ruch wzrośnie do przedziału 12,1 – 22,6 tys. aut na dobę.

(JO)

Reklama